Dziś 15 rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej

To była strategiczna zmiana geopolityczna, która przyniosła korzyści i straty. Z gospodarczego punktu widzenia korzyści jest znacznie więcej. Odczuwamy je szczególnie w ostatnich 10 latach.

Przez światowy kryzys gospodarczy lat 2008-2009 Polska przeszła bez recesji, jako jeden z niewielu krajów UE. Zawdzięczamy to odważnej polityce rządu PO-PSL, który stymulował gospodarkę zwiększając deficyt budżetowy, oraz firmom z innych krajów UE, które zdecydowały się przenieść produkcję do Polski, by obniżyć koszty działania, chronić się przed światowym kryzysem.

Dziś polska gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji, mamy do czynienia z polskim cudem gospodarczym. Ewidentnie zawdzięczamy go obecności Polski w UE. Ta obecność sprawiła, że staliśmy się krajem bezpiecznym do inwestowania dla zagranicznych firm. Otworzyły one w Polsce wiele fabryk, zmodernizowały i rozbudowały te, które kupiły od państw polskiego. Dzięki temu mamy w Polsce niskie bezrobocie, duży wzrost gospodarczy i duży eksport.

Choć w ostatnich kilku latach dla polskiej gospodarki pomocna była też stymulacja prowadzona przez rząd PiS, m.in. za pomocą budżetowych pieniędzy, które popłynęły z programu 500 +.

Z możliwości swobodnego handlu i działalności usługowej w UE skorzystały tysiące polskich firm. Polskie branże transportowa i meblarska, są potęgami w UE.

Ten impuls rozwojowi, jaki dało polskiej gospodarce wejście do UE, jest ważniejszy niż bilans dopłat z UE i naszych wpłat do budżetu UE. Ma kilka, a może kilkanaście razy większe znaczenie. Trudno to oszacować.

Cieszmy się więc dziś w 15 rocznicę wejścia Polski do UE. Żyje się nam dzięki temu lepiej.

Jerzy Krajewski, wiceprezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej, redaktor naczelny Magazynu Przedsiębiorców „Europejska Firma”, dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu