Gepardy Biznesu

Dziesiąty bankowy Gepard Biznesu 2015

Bank Spółdzielczy w Zambrowie został dziesiątym Gepardem Biznesu 2015 w branży bankowej. Średnia z dynamik trzech wybranych parametrów w latach 2013-2014 wyniosła w nim 16,6 proc.

Bank Spółdzielczy w Zambrowie wysłał swoje dane finansowe, by go ocenić w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił rozwój Banku Spółdzielczego w Zambrowie badając dynamikę trzech parametrów: sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego w latach 2011-2014.

Okazało się, że średnia z trzech dynamik wyniosła 16,6 proc. To oznacza, że Bank Spółdzielczy w Zambrowie rozwija się na tyle dynamicznie, że został wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Banku Spółdzielczego w Zambrowie
Rok 2011 2014 Dynamika w proc.
Suma bilansowa (w tys. zł) 179 190 270 242 50,8
Fundusze własne  (w tys. zł) 15 916 20 637 29,7
Wynik finansowy netto (w tys. zł) 1714 1188 -30,7
Suma dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach 2011-2014 w proc. 49,8
Średnia dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach  2011-2014 w proc. 16,6

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie informacji podanych przez Bank Spółdzielczy w Zambrowie.