Gepardy Biznesu

Bank Spółdzielczy w Tworogu został Gepardem Biznesu 2015

Bank Spółdzielczy w Tworogu został jedenastym Gepardem Biznesu 2015 w branży bankowej. Średnia z dynamik trzech wybranych parametrów w latach 2013-2014 wyniosła w nim 33,1 proc.

Bank Spółdzielczy w Tworogu wysłał swoje dane finansowe, by go ocenić w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił rozwój Banku Spółdzielczego w Tworogu badając dynamikę trzech parametrów: sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z trzech dynamik wyniosła 33,1 proc. To oznacza, że Bank Spółdzielczy w Tworogu rozwija się na tyle dynamicznie, że został wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Wyniki finansowe Banku Spółdzielczego w Tworogu
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Suma bilansowa (w tys. zł) 48 170 54 078 12,3
Fundusze własne  (w tys. zł) 8 110 8 396 3,5
Wynik finansowy netto (w tys. zł) 356 653 83,4
Suma dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach 2013-2014 w proc. 99,2
Średnia dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach  2013-2014 w proc. 33,1

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie informacji podanych przez Bank Spółdzielczy w Tworogu.