Efektywna FirmaGepardy BiznesuMocna Firma

Dudkiewicz i S-ka Sp. J. została Gepardem Biznesu 2014, Efektywną Firmą 2014 i Mocną Firma 2014

Polska Korporacja Wydawców i Dystrybutorów Dudkiewicz i S-ka Sp. J. w Warszawie zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2014, gdyż jej wartość rynkowa w latach 2013-2014 wzrosła o 34 proc., oraz tytuł Efektywna Firmą 2014, bo osiągnęła średnią stosunku zysku netto do przychodów netto w latach 2012-2013 aż 9 proc.

Polska Korporacja Wydawców i Dystrybutorów Dudkiewicz i S-ka Sp. J. w Warszawie może już używać bezpłatnie i bezterminowo tytuły Gepard Biznesu 2014, Efektywna Firma 2014 oraz Mocna Firma Godna Zaufania 2014, bo rozwija się dynamicznie przy wysokiej efektywności, co  świadczy, że jest mocną, wiarygodną firmą, godną zaufania.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 roku przez Instytut Nowoczesnego Biznesu. Jego głównym kryterium jest wzrost wartości rynkowej firmy. W Konkursie Efektywna Firma pod uwagę brany jest stosunek zysku netto do przychodów netto.

Metodologia liczenia wartości rynkowej w Konkursie Gepard Biznesu

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W marcu 2013 r. – C/Z:   15,38, a  C/WK: 1,25.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW
W końcu marca 2014 r. – C/Z:  17,7, a  C/WK: 1,38*.
* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.

W   IX  edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014 Instytut Nowoczesnego Biznesu liczy dynamikę wartości  rynkowej firmy w okresie od marca 2013 do marca 2014. Firmy, których  wartość rynkowa wzrośnie o minimum 10 proc. INB uznaje za Gepardy Biznesu 2014.

W   VII  edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2014 Instytut Nowoczesnego Biznesu przyznaje tytuł Efektywna Firma 2014 przedsiębiorstwom, które miały średni stosunek zysku netto do przychodów netto w latach 2012-2013 wyższy niż 5 proc.

W II edycji ogólnopolskiego Konkursu Mocna Firma Godna Zaufania 2014 Instytut Nowoczesnego Biznesu przyznaje tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2014 przedsiębiorstwom, które rozwijają się dynamicznie przy dużej efektywności i zdobyły jednocześnie tytuł Gepard Biznesu 2014 i Efektywna Firma 2014.

 

Wyniki finansowe Polskiej Korporacji Wydawców i Dystrybutorów Dudkiewicz i S-ka Sp. J. w Warszawie
Rok 2012 2013
Zysk netto (w tys. zł)  1 477 1 760
Kapitał własny (w tys. zł)  4 108 4 444
Wartość księgowa (w tys. zł)  5585 6204
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w tys. zł)  16 370 18 038
Efektywność w proc. 9 10
Suma efektywności  w latach 2012-2013 w proc. 19
Średnia efektywność w latach 2012-2013 w proc. 9
Wskaźniki giełdowe
C/Z marzec  2013 15,38
C/Wk marzec  2013 1,25
C/Z marzec  2014 17,70
C/Wk marzec  2014 1,38
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Z 22716
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Wk 6981
Suma wartości rynkowej w marcu 2013 z 2 wskaźników (w tys. zł) 29698
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 14849
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 31152
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 8562
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) 39714
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 19857
Dynamika wartości rynkowej od marca 2013 r. do marca 2014 r. (w proc.) 34

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2012-2013, podanych przez  Polska Korporacja Wydawców i Dystrybutorów Dudkiewicz i S-ka Sp. J. w Warszawie

 

Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Nowoczesnego Biznesu