Efektywna FirmaGepardy BiznesuInstytutMocna FirmaPolskie BrylantyWielcy Modernizatorzy

Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego S.A. to Brylant Polskiej Gospodarki, Gepard Biznesu, Efektywna Firma, Mocna Firma i Wielki Modernizator Polski 2019

Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego S.A. we Wrocławiu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019, w XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2019,  w XII edycji Konkursu Efektywna 2019, w VIII edycji Konkursu Wielki Modernizator Polski 2019 oraz w VII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2019 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego S.A. rozwija się bowiem dynamicznie (średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2016-2017 wyniosła w jej przypadku  11 proc.) i efektywnie (średni stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży w  latach 2016 i 2017 r. osiągnął poziom 17,7 proc). To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2019,  Efektywna Firma 2019 i Mocna Firma Godna Zaufania 2019.

Wartość rynkowa Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego S.A. w marcu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 89 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego S.A. w latach 2016-2017 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 6,9 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator Polski 2018.

Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. jest spółką akcyjną powstałą w 1995 roku w ramach “Rządowego Programu Budowy Rynków Hurtowych”, a jego największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Firma zajmuje się: obsługą i wynajmem nieruchomości na własny rachunek, badaniami rynku i opinii publicznej, reklamą, pozaszkolnymi formami kształcenia, organizacją rynku hurtowego w zakresie obrotu handlowego artykułami rolno-spożywczymi i kwiatami (branża dominująca).

Zajmuje obszar 37 hektarów na terenie południowo-zachodniego pasma aktywności gospodarczej aglomeracji Wrocławia. Jest dogodnie skomunikowane z centrum miasta, Portem Lotniczym, AOW, autostradą A4 i trasami wylotowymi w kierunku: Berlina, Katowic i Krakowa, Pragi, Poznania, Łodzi i Warszawy.

W obiektach spółki działalność prowadzą: ARiMR, poczta i kilka punktów gastronomicznych. Sprzedaż odbywa się w halach (niektóre, jak hala kwiatowa o powierzchni 1,19 ha, są klimatyzowane i wyposażone w chłodnie) oraz pod wiatami. Firma dysponuje łącznie ponad 40 tys. mkw. powierzchni magazynowo – handlowych z dobrze rozbudowaną siecią dróg wewnętrznych i parkingów. Teren rynku hurtowego jest ogrodzony, chroniony i monitorowany przez 24 godziny na dobę. Poza szeroką ofertą powierzchni magazynowych i handlowych dysponuje także terenami inwestycyjnymi.

Więcej o firmie pod adresem:  https://dchrs.com.pl

Informacja o Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r.  Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.