Bez kategorii

Deklaracja dywidendy Śnieżki za 2013 rok

Zarząd FFiL Śnieżka SA zadeklarował wypłatę dywidendy z zysku za 2013 rok w wysokości 2,5 zł na jedną akcję. W przypadku akceptacji ze strony Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie to powtórzenie rekordowo wysokiej wypłaty dywidendy w historii Spółki.

Już w roku ubiegłym osiągnięte wyniki finansowe były dla Zarządu FFiL Śnieżka SA podstawą do wypłaty najwyższej w historii Spółki dywidendy – 2,50 zł na jedną akcję. Aktualnie zadeklarowana na tym samym poziomie wysokość wypłat ma związek z dobrymi wynikami Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2013 rok, kiedy to według wstępnych danych, sprzedaż wyniosła 573,9 mln zł, a zysk netto osiągnął wartość 45,3 mln zł.

 

 

FFiL Śnieżka SA została wyróżniona w VI edycji ogólnopolskiego Konkursu Potęgi Biznesu 2013 i I edycji ogólnopolskiego Konkursu Światowa Firma 2013.