Gepardy BiznesuWielcy Modernizatorzy

Częstochowskie wodociągi eksploatują drugą co do długości sieć

Częstochowska woda jest zdrowa, świeża, klarowna, pozbawiona zanieczyszczeń toksycznych i organicznych. Jest bezpieczna, bo poddawana stałej kontroli w akredytowanym laboratorium wodociągów. Nie ustępuje wodom butelkowanym, zapewnia Andrzej Babczyński, Prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie.


Rozmowa z Andrzejem Babczyńskim, Prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie
Częstochowskie przedsiębiorstwo od kilku lat zajmuje czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach.  Po raz trzeci jest też laureatem konkursu Gepardy Biznesu. Jak zarządzać firmą, by osiągać tak dobre wyniki?

Częstochowskie wodociągi eksploatują drugą co do długości sieć wodociągową w Polsce, jesteśmy dużym przedsiębiorstwem, a nasze działania wpisują się w nurt rozwoju technologii i nauki. Nie mamy kompleksów nie tylko na tle kraju, ale i Europy.
A odnośnie zarządzania, podstawowym założeniem jest przyjęcie dobrego modelu biznesowego, trzeba wyznaczyć jasne cele, sposób i czas ich realizacji. Ważne jest globalne długofalowe planowanie, ale  i stałe monitorowanie wszystkich procesów.
Przedsiębiorstwo ujmuje, uzdatnia i dystrybuuję każdego dnia blisko 50000m3 wody, to ogromna produkcja. W tej produkcji wyróżnić można wiele obszarów potwierdzających innowacyjne, a zarazem efektywne zarządzanie. Jednym z ciekawszych wskaźników, świadczących właśnie o zarządzaniu, jest Infrastrukturalny Indeks Wycieków. W przeciwieństwie do procentowego wskaźnika strat wody indeks ten jest niezależny od wielkości sprzedaży, z tego tytułu promuje należycie utrzymane układy sieci, bez względu na wielkość pobieranej wody przez klientów. Od kilku lat obserwujemy stopniową poprawę przedmiotowego wskaźnika. Osiągnęliśmy wskaźnik równy 1,43 podczas gdy jego średnia wartość w Polsce jest bliska 5.

Image
Branżę wodno-kanalizacyjną dotykają od kilku lat problemy ze spadkiem sprzedaży wody, wpływa na to wiele czynników, takich jak stagnacja w przemyśle czy aspekty demograficzne. Jak w Częstochowie rozwiązano ten problem?
Rzeczywiście, od kilkunastu lat stale spada poziom sprzedaży wody i to jest jeden z głównych problemów naszej branży. Ma na to wpływ wiele czynników niezależnych od przedsiębiorstw. Podejmujemy działania, by niwelować skutki spadku sprzedaży. Analizujemy rynek lokalny i  wykorzystując sytuację postawiliśmy na rozwój przez objęcie swoją działalnością nowego rozległego obszaru, dzięki czemu pozyskaliśmy nowych odbiorców usług i zwiększyliśmy sprzedaż o 15 proc. W ramach szeroko przez nas prowadzonej edukacji ekologicznej prowadzimy kampanię „pij wodę z kranu”, zachwalając naszą wspaniałą wodę. Mamy nadzieję, że ta kampania przyczyni się do wzrostu zużycia wody i zmiany nawyków klientów.
Image
Czy częstochowska woda z kranu faktycznie ma takie parametry jak butelkowana?
Ujmujemy wodę tylko ze studni głębinowych. Woda ta pod względem fizyko-chemicznym i mikrobiologicznym znajduje się w klasie najwyższej czystości. Jest średniozmineralizowana, niskosodowa, niskochlorkowa. Częstochowska woda jest zdrowa, świeża, klarowna, pozbawiona zanieczyszczeń toksycznych i organicznych. Jest bezpieczna, bo poddawana stałej kontroli w akredytowanym laboratorium wodociągów. Nie ustępuje wodom butelkowanym.
Pijmy więc na zdrowie wodę z kranu! Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Jerzy Krajewski
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie została wyróżniona w IX edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznes 2014 oraz w III edycji ogólnopolskiego Konkursu Wielcy Modernizatorzy Polski  2014.