AktualnościEfektywna FirmaGepardy BiznesuInstytutMocna Firma

City Brokers Investment Sp. z o.o. to Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2021

City Brokers Investment Sp. z o.o. we Wrocławiu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 i IX edycji Konkursu Mocna Firma 2021 na podstawie danych finansowych.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 169  proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2021.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019- 2020 r. osiągnął poziom 23,2 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2021.

City Brokers Investment Sp. z o.o. jest prężnie rozwijającą się organizacją, świadczącą usługi na rzecz małych, średnich, jak również największych firm sektora branży TSL (transport, spedycja i logistyka).

Z powodzeniem dostarcza rozwiązania ubezpieczeniowe, mające na celu redukcję kosztów i poprawienie bezpieczeństwa firm.

Jako specjalistyczna Kancelaria Brokerska (z numerem zezwolenia nadanym przez KNF: 2298/16), tworzy innowacyjne i dedykowane rozwiązania odpowiadające potrzebom przewoźników i firm produkcyjnych.

Utworzenie Grupy Brokerskiej wraz z TSL Brokers Sp. z o.o., pozwoliło wspólnie wejść na najwyższy poziom efektywności w biznesie, co spotkało się z wygenerowaniem znacznych oszczędności dla aktualnych klientów obu kancelarii brokerskich.

Prezes CBI Grzegorz Wiśniewski

Owocna współpraca na wielu podłożach prezesa CBI Grzegorza Wiśniewskiego z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu, pozwoliła na zdobycie nie tylko doświadczenia, ale przede wszystkim zwiększyła atrakcyjność dostarczanych na rynek produktów i usług ubezpieczeniowych oraz spowodowała zwiększenie zabezpieczeń – prewencji, zapewniając ciągłość łańcucha dostaw.

Kooperacja z Polską Unią Transportu podniosła potencjał implementowanych rozwiązań o niespotykane na skalę kraju i świadczonych usług w Europie – programów ubezpieczeniowych, dedykowanych dla Grupy Zakupowej PUT, na bazie efektu skali, co bezpośrednio wpłynęło na rozszerzenie zakresu i redukcję poziomu stawek i składek dla polskich przewoźników.

Prezes CBI Grzegorz Wiśniewski na konferencji Polskiej Unii Transportu

Grzegorz Wiśniewski jest nie tylko CEO Kancelarii Brokerskiej, ale też podmiotu Suportivon z zakresu branżowego doradztwa międzynarodowego – TSL. Uzyskał Certyfikat Kompetencji Zawodowych z zakresu międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy oraz licencja brokera ubezpieczeniowego. Wygrał start-up weekend z projektem “Check-Me”. Jest wykładowcą MWSLiT we Wrocławiu, autorem podręcznika “Organizacja Transportu Towarów Szybko Zbywalnych (FMCG) oraz Transportu Zwierząt. Jest członek Zarządu Polskiej Unii Transportu. Prelegentemnajwiększych branżowych konferencji Transportowych: PUT, Transport Manager Meeting, TSL Biznes. Autor publikacji na temat rozwiązań telematycznych w połączeniu z możliwościami 5G; odniesienie do perspektywy komponowania działań biznesowych przez pryzmat wartości klientów; wizualizacja potrzeb ubezpieczeniowych i jakości zabezpieczeń – a także przydatności rozwiązań, celem odpowiedniego zabezpieczenia kompleksowego firm transportowych. Jest też twórcą serii porad mających na celu dobranie odpowiedniej załogi, zbudowanie dobrej konstrukcji działu handlowego w firmie. Jest również współautorem podręcznika prewencyjnego dla kierowców zawodowych, jak również procedury działania w następstwie zdarzenia (emergency w TSL).

Elvyra Visnievska – Pełnomocnik Zarządu CBI

Dopełnieniem możliwości dla klientów Grupy Brokerskiej jest zaangażowanie prezesa City Brokers – Grzegorza Wiśniewskiego w budowę Laboratorium Bezpieczeństwa z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowani, platform, w tym sztucznej inteligencji w software oraz hardware, dającym w potencjale znaczącą przewagę młodym właścicielom firm – absolwentom Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, w walce konkurencyjnej na europejskim rynku transportowo-logistycznym.

Więcej o firmie pod adresem: http://cbinvestment.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #prestiżowytytuł #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany #efektywnafirma #polskiebrylanty #polskiesukcesy #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 100 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

W lipcu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 96 364 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.