Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 z siedzibą w Lesznie

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w maju 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2019 uzyskały 43 firmy z siedzibą w Lesznie, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez dwanaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw.
W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Uproszczona metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce ? Brylantów Polskiej Gospodarki 2019.
Firmy wymienione w poniższym  rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki 2019, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki

Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 z siedzibą w Lesznie
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w mln zł
1 Leszczyńska Fabryka Pomp – Sp. z o.o. Leszno 407
2 EURO – COMFORT Sp. z o.o. Leszno 244
3 Spinko Sp. z o.o. Leszno 180
4 Peamco Materiały Budowlane Tomczak Sp. J. Leszno 86
5 REAL Włodzimierz Pospiech Leszno 78
6 Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. Leszno 75
7 C&C Partners Sp. z o.o. Leszno 67
8 LOB Master Key Sp. z o.o. Leszno 63
9 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Leszno 54
10 EGL Coral Sp. z o.o. Leszno 45
11 Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Leszno 44
12 Lob S.A. Leszno 40
13 Leithäuser Polska Sp. z o.o. Leszno 40
14 Over Trading GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce Leszno 39
15 Wilka Polska Sp. z o.o. Leszno 36
16 Przedsiębiorstwo Budowlane Ambit Sp. z o.o. Leszno 35
17 Ciesiółka Auto Group sp.j. Leszno 32
18 Hydro Eugeniusz & Arkadiusz Dobroń Sp. z o.o. Leszno 32
19 Manufaktura Drewna Sp. z o.o. S.K. Leszno 31
20 Awilux Polska Sp. z o.o. sp.k. Leszno 29
21 Q-SYSTEMS Sp. z o.o. Leszno 28
22 Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus Sp. z o.o. Leszno 28
23 Flamco Meibes Sp. z o.o. Leszno 26
24 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Leszno 24
25 Toyocar J.J. Mikołajczak sp.j. Leszno 24
26 Partner Sp. z o.o. S.K. Leszno 20
27 Smektała Sp. z o.o. Leszno 20
28 TRADE TRANS LOG Sp. z o.o. Leszno 19
29 Ensinger Polska Sp. z o.o. Leszno 19
30 Perfect Building Renovations Sp. z o.o. S.K. Leszno 17
31 Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie w Lesznie Leszno 17
32 Hydro – Partner Sp. z o.o. Leszno 16
33 Choice Genetics Polska Sp. z o.o. Leszno 15
34 Almark Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Leszno 14
35 VMI Poland Sp. z o.o. Leszno 14
36 Vilemo Sp. z o.o. Leszno 13
37 Sklep Spożywczo-Przemysłowy Bartosz Leleno, Wiesława Leleno sp.j. Leszno 12
38 Hurtownia Kwiatów Rosa Waldemar Pazoła sp.j. Leszno 12
39 Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani Leszno 12
40 IMOLA Sp. z o.o. Leszno 12
41 LESPIN Sp. z o.o. Leszno 12
42 M- Pago Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Leszno 11
43 Centrum Handlowe Manhattan Sp. z o.o. Leszno 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2016-2017,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku,

3. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

4. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowane jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu  marcu 2019 r.: C/Z:  14,8, a  C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r.  I wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r.  I wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019 roku.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Brylanty Polskiej Przedsiębiorczości, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.