Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 z siedzibą w Mielcu

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w maju 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2019 uzyskały 64 firmy z siedzibą w Mielcu, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez dwanaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw.
W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Uproszczona metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce ? Brylantów Polskiej Gospodarki 2019.
Firmy wymienione w poniższym  rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki 2019, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki

Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 z siedzibą w Mielcu
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w mln zł
1 Kronospan Mielec Sp. z o.o. Mielec 1550
2 KM Sp. z o.o. Mielec 1408
3 KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o. Mielec 1242
4 POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE Sp. z o.o. Mielec 1105
5 BURY Sp. z o.o. Mielec 474
6 Kronospan OSB Sp. z o.o. Mielec 394
7 Froneri Polska Sp. z o.o. Mielec 330
8 Kronospan HPL Sp. z o.o. Mielec 162
9 Malta Assets Sp. z o.o. Mielec 114
10 Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. Mielec 113
11 Firma TARAPATA Sp. z o.o. Mielec 106
12 Mondi Bags Mielec Sp. z o.o. Mielec 103
13 Interphone Service Sp. z o.o. Mielec 97
14 Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Mielec 93
15 Magellan Aerospace (Polska) Sp. z o.o. Mielec 92
16 Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A. Mielec 66
17 Remog Polska Sp. z o.o. Mielec 64
18 Zakłady Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R & G S.A. Mielec 63
19 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Mielec 62
20 Basco 2 Sp. z o.o. sp.k. Mielec 59
21 AUTOPART S.A. Mielec 58
22 Formaplan Komponenty Sp. z o.o. Mielec 57
23 PPUH Autopart Jacek Bąk Sp. z o.o. Mielec 52
24 Onduline Polska Sp. z o.o. Mielec 47
25 Argali Property Sp. z o.o. Mielec 43
26 Energia Euro Park Sp. z o.o. Mielec 41
27 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Regamet Krzysztof Boroń, Wacław Tryba sp.j. Mielec 41
28 Spiroflex Sp. z o.o. Mielec 41
29 Cobi Factory S.A. Mielec 41
30 Yasa Motors Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna Mielec 38
31 SILVA Sp. z o.o. Mielec 37
32 R&G Plus Sp. z o.o. Mielec 35
33 Melex Sp. z o.o. Mielec 31
34 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Wojciech Tycner Mielec 30
35 Grokam Gbl Sp. z o.o. Mielec 28
36 Retech Sp. z o.o. Mielec 26
37 Metalpol Sp. z o.o. Mielec 26
38 GEYER & HOSAJA Sp. z o.o. Zakłady Gumowe w Mielcu Mielec 26
39 Samdex Sp. z o.o. Mielec 26
40 SANGLASS S.A. Mielec 24
41 Targum Mielec Sp. z o.o. sp.k. Mielec 23
42 Polsko Koreańskie PPH JOONGPOL Sp. z o.o. Mielec 23
43 Deweloper CUS Sp. z o.o. S.K. Mielec 20
44 Reg Form Sp. z o.o. S.K. Mielec 17
45 SSC Sp. z o.o. sp.k. Mielec 17
46 Gumotiv Sp. z o.o. S.K. Mielec 16
47 Starco Polska Sp. z o.o. Mielec 16
48 Metpol Sp. z o.o. Mielec 16
49 RBS Media Sp. z o.o. S.K. Mielec 16
50 Waldrex Sp. z o.o. S.K. Mielec 16
51 R&G Plast Sp. z o.o. Mielec 15
52 Eurotech Sp. z o.o. Mielec 14
53 Spółka Przewozowa Trans Krupa sp.j. Mielec 14
54 Prometal Mielec Sp. z o.o. Mielec 14
55 Agrobaza Sp. z o.o. S.K. Mielec 13
56 Agro-Bis Barszcz sp.j. Mielec 13
57 Argali Investment Sp. z o.o. Mielec 13
58 Reg Benz Sp. z o.o. sp.k. Mielec 12
59 Zakład Produkcji Maszyn i Urządzeń Rsm Sp. z o.o. Mielec 12
60 BUD-PIS Sp. z o.o. S.K. Mielec 12
61 MTLD Sp. z o.o. S.K. Mielec 12
62 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Mielec 11
63 Waldrom Usługi Transportowe Rzeszutek sp.j. Mielec 10
64 Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych Sp. z o.o. Mielec 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2016-2017,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku,

3. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

4. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowane jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu  marcu 2019 r.: C/Z:  14,8, a  C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r.  I wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r.  I wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019 roku.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Brylanty Polskiej Przedsiębiorczości, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.