EXPRES-KONKURENT Sp. z o. o. sp. k. to Gepard Biznesu 2019

EXPRES-KONKURENT Sp. z o. o. sp. k. w Krakowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

EXPRES-KONKURENT Sp. z o. o. sp. k. rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2016-2017 wyniosła w jej przypadku 148,7 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2019.

Firma działamy na ryku budowlanym od 1999 roku i w ocenie klientów jest postrzegana jako wykonawca rzetelny, zorganizowany i terminowo wykonujący powierzone zadania.

Swoje inwestycje realizuje we współpracy ze sprawdzonymi, zaufanymi i uznanymi na rynku partnerami branżowymi oraz handlowymi.

Oferuje:

  • kompleksową realizację obiektów budowlanych w systemie deweloperskim,
  • kompleksową realizację obiektów budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa,
  • wykonawstwo stanów surowych obiektów tj.: roboty żelbetowe, murowe,
  • remonty i modernizacje obiektów

a w szczególności

  • budowę budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych w pełnym zakresie robót wraz z infrastrukturą zewnętrzną,
  • budowę, remonty i modernizację obiektów przemysłowych, hal produkcyjnych w konstrukcji żelbetowej oraz stalowej,
  • budowę, remonty i modernizację obiektów użyteczności publicznej
  • budowę obiektów biurowych, handlowo-usługowych.

Więcej informacji o firmie pod adresem https://expres-konkurent.pl

Informacja o Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r.  Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.