Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w maju 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2019 uzyskały 33 firmy z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez dwanaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw.
W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Uproszczona metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce ? Brylantów Polskiej Gospodarki 2019.
Firmy wymienione w poniższym  rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki 2019, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki

Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w mln zł
1 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Kędzierzyn-Koźle 1324
2 BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 671
3 Pfleiderer Silekol Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 350
4 Famet S.A. Kędzierzyn-Koźle 239
5 Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 149
6 A. Berger Polska Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 136
7 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 94
8 GLOBAL COLORS POLSKA S.A. Kędzierzyn-Koźle 64
9 Db Cargo Spedkol Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 63
10 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Drewmax Tadeusz Sąsiadek i Wspólnicy sp.j. Kędzierzyn-Koźle 62
11 PCC SYNTEZA S.A. Kędzierzyn-Koźle 46
12 Euroceras Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 44
13 ELIN Arkadiusz Miszkiewicz Kędzierzyn-Koźle 43
14 Ceratizit K-K Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 42
15 Rutgers POLAND Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 39
16 Grupa Azoty Prorem Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 38
17 PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 29
18 Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne Autozak Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 25
19 Damen Shipyards Koźle Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 24
20 Zamkon-Armaturen K.Zamczewski i S-Ka, sp.j. Kędzierzyn-Koźle 21
21 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. Kędzierzyn-Koźle 20
22 Technika Zamocowań Amex Krot Dariusz Krot Marek sp.j. Kędzierzyn-Koźle 20
23 CEWE Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 19
24 Magna Real Estate Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 18
25 Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia Kędzierzyn-Koźle 18
26 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Kędzierzyn-Koźle 17
27 Tyczka Polska Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 17
28 Imfitex Jerzy Jarawka sp.j. Kędzierzyn-Koźle 14
29 Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne Wak – Trans Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 14
30 Auto Centrum Koźle Lellek Group Sp. z o.o. S.K. Kędzierzyn-Koźle 14
31 New Tech Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 13
32 Schuler Poland Service Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 12
33 Czysty Region Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 12

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2016-2017,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku,

3. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

4. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowane jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu  marcu 2019 r.: C/Z:  14,8, a  C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r.  I wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r.  I wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019 roku.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Brylanty Polskiej Przedsiębiorczości, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.