Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 z siedzibą w Jaworznie

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w maju 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2019 uzyskały 42 firmy z siedzibą w Jaworznie, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez dwanaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw.
W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Uproszczona metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce ? Brylantów Polskiej Gospodarki 2019.
Firmy wymienione w poniższym  rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki 2019, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki

Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 z siedzibą w Jaworznie
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w mln zł
1 Aneks Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Jaworzno 137
2 Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. Jaworzno 91
3 Garbarnia Szczakowa S.A. Jaworzno 88
4 Agropak sp.j. Brzeziński i Wspólnicy Jaworzno 87
5 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Handlowych Polcarbo sp.j. Ryskalok & S-Ka Jaworzno 83
6 Knauf Jaworzno III Sp. z o.o. Jaworzno 81
7 JAGO – PRO Sp. z o.o. Jaworzno 76
8 VG – Orth Polska Sp. z o.o. Jaworzno 69
9 Fud-Men Jarosław Fudała, Lucjan Fudała, Leszek Fudała sp.j. Jaworzno 58
10 GÓRNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaworzno 49
11 Fenzi Polska Sp. z o.o. Jaworzno 48
12 Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o. Jaworzno 42
13 Icb Pharma Tomasz Świętosławski,Paweł Świętosławski sp.j. Jaworzno 42
14 Elektromonter – Jaworzno Sp. z o.o. Jaworzno 41
15 Westerberg Sp. z o.o. Jaworzno 40
16 Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna Patucha i Jagiełło sp.j. Jaworzno 30
17 Zakłady Chemiczne ORGANIKA-AZOT S.A. Jaworzno 29
18 ELVITA – JAWORZNO III Sp. z o.o. Przeds. Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Jaworzno 29
19 Nortech In Sp. z o.o. S.K. Jaworzno 28
20 Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy Best-Pest Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski sp. j. Jaworzno 26
21 Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Jaworzno 25
22 Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Jaworzno 25
23 Grupa Cargo Sp. z o.o. S.K. Jaworzno 25
24 Dom-Styr Z.Igies i Wspólnicy sp.j. Jaworzno 24
25 Talmex Sp. z o.o. Jaworzno 21
26 Eltron-Kabel Sp. z o.o. Jaworzno 20
27 Casp System Sp. z o.o. Jaworzno 20
28 Termo-Rex S.A. Jaworzno 20
29 Dld Sp. z o.o. Jaworzno 19
30 Landl Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Jaworzno 18
31 Firma Handlowa Towarzystwo Węglowe Sp. z o.o. Jaworzno 18
32 Sartech – M.Sarna i P.Jelonek sp.j. Jaworzno 18
33 Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław,Lepiarz Alicja- sp.j. Jaworzno 17
34 Imeka Sp. z o.o. S.K. Jaworzno 17
35 Ajax Sp. z o.o. Jaworzno 17
36 AZOT Sp. z o.o. Jaworzno 16
37 GAMA Sp. z o.o. Jaworzno 14
38 FIRMA HANDLOWA YARD S.C. Henryk Kurzeja, Zdzisław Kurzeja Jaworzno 14
39 Spółka Usług Górniczych Sp. z o.o. Jaworzno 13
40 Turbo Tec Sp. z o.o. Jaworzno 13
41 Polremaco Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Polsko – Amerykańskie Jaworzno 11
42 INOXA Sp. z o.o. Jaworzno 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2016-2017,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku,

3. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

4. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowane jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu  marcu 2019 r.: C/Z:  14,8, a  C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r.  I wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r.  I wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019 roku.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Brylanty Polskiej Przedsiębiorczości, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.