InstytutPolskie Brylanty

Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Opieki Zdrowotnej

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2018 r. zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 uzyskały 53 firmy branży opieka zdrowotna, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 100 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez dziesięć lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych  przez wywiadownię InfoCredit, która pozyskała z Krajowego Rejestru Sądowego i przekazała dane finansowe 61 112 polskich przedsiębiorstw.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.

Firmy wymienione w poniższym  rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2017 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki 2017, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

 Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki, zaprojektowana w 2017 r. przez Ulan Art.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Opieki Zdrowotnej
Lp. Nazwa firmy Siedziba firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r.  w mln zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. Średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2014 i 2015 r. w proc.
1 Hospital Service Company Sp. z o.o. S.K. Wrocław 1204 41,9 36,5
2 Allenort Medica Sp. z o.o. Warszawa 914 -46,6 18505
3 Diagnostyka Sp. z o.o. Kraków 826 100,4 8,8
4 American Heart of Poland S.A. Ustroń 716 -7,8 10,6
5 Procardia Sp.J. Zbigniew Kasprowicz Andrzej Ziółek Białystok 705 2312,7 135,9
6 Centrum Onkologii Im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Bydgoszcz 658 256,7 5,1
7 Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. Poznań 540 280,6 4
8 Synexus Polska Sp. z o.o. Wrocław 485 124,1 28,3
9 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. Poznań 443 283,9 9,4
10 INTERCARD Sp. z o.o. Kraków 360 219,7 24
11 MEDICOVER Sp. z o.o. Warszawa 295 92,7 2,2
12 Voxel S.A. Kraków 291 234,2 8,2
13 Instytut Fizjolgii i Patologii Słuchu Warszawa 291 23,5 8
14 Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Warszawa 286 78262,2 9,6
15 B.Braun Avitum Poland Sp. z o.o. Nowy Tomyśl 272 193,1 6,8
16 Centrum Dializa Sp. z o.o. Sosnowiec 236 83 6,1
17 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Poznań 223 21,5 17,4
18 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki W Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski 217 -46,7 6,9
19 Nutrimed Sp. z o.o. Warszawa 212 200,2 18,5
20 Help Homecare Sp. z o.o. Poznań 205 104 27,2
21 Wojewódzki Szpital Kliniczny Im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. Zielona Góra 203 125,8 2,7
22 Szpital Wojewódzki Im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszynskiego w Sieradzu Sieradz 198 1588,1 3,7
23 Przychodnia Lekarska Novum Katarzyna Kozioł, Piotr Lewandowski sp.j. Warszawa 185 106,5 25,5
24 Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Wrocław 157 -23,2 4
25 Uzdrowiska Kłodzkie S.A. Grupa PGU Polanica-Zdrój 157 23,5 5,5
26 Falck Medycyna Sp. z o.o. Warszawa 154 104,2 3,8
27 Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o. Opole 151 97,2 4,6
28 Pomorskie Centra Kardiologiczne Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna Gdańsk 150 52,3 21,5
29 Scan Med Kardiologia Sp. z o.o. Kraków 144 180,6 9,9
30 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II Grodzisk Mazowiecki 138 34,7 1,2
31 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Katowice 136 21,5 8,7
32 Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. Polanica-Zdrój 134 6,2 2,7
33 Polmed S.A. Starogard Gdański 132 122 5,8
34 Polska Grupa Medyczna Sp. z o.o. Kraków 126 -30,5 11,5
35 Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń S.A. Ustroń 124 106,9 5,9
36 Uzdrowisko Busko – Zdrój S.A. Busko-Zdrój 124 192,4 4,4
37 Provita Sp. z o.o. Katowice 123 60,5 18,8
38 Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. Konstancin 122 53,2 8,1
39 LUXMED Sp. z o.o. Centrum Medyczne Lublin 122 177 6,3
40 Invicta Sp. z o.o. Gdańsk 121 128 7,9
41 Arka Mega S.A. Warszawa 120 45,1 7,4
42 Dekom Sp. z o.o. PPUH Gdańsk 120 98,4 7,4
43 Centrum Medyczne Ujastek Sp. z o.o. Kraków 116 8,9 12
44 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Katowice 113 -18,4 2,9
45 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Bytom 112 18,3 11
46 Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Wrocław 110 -31,7 1,5
47 Ars Medical Sp. z o.o. Piła 110 57,7 13,9
48 Ośrodek Terapii Oddechowej Ventamed Sp. z o.o. Zielona Góra 110 153,5 27,5
49 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie Konin 107 -9,2 0,5
50 Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. Siedlce 105 -19 0,4
51 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Biała Podlaska 103 202,9 2,2
52 Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego Łódź 103 -1,2 2,5
53 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Nowa Sól 100 76,3 1,4

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię  InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz firm InfoCredit spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2014-2015,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys zł w 2015 roku,

3. Dodatni kapitał własny w 2015 r.,

4. Zysk netto w 2015 r.,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2015 r.:  C/Z:  22,7, a  C/WK: 1,36.

W końcu   marcu 2016 r.:  C/Z:  41,5, a  C/WK: 1,2.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2015 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2015 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2015 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2015 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016. Według wskaźników giełdowych z końca marca 2016 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2016 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2015 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2016 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2015 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2016 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016.