Gepardy Biznesu

Big Brands Group jest Gepardem Biznesu 2015

Big Brands Group Sp. z o.o. Sp. K. w Kostowcu zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 wyniosła w jej przypadku 12,1 proc.

Instytut Europejskiego Biznesu (Institute of European Business) ocenił rozwój Big Brands Group Sp. z o.o. Sp. K. w Kostowcu, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów,  zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 11,5 proc.  To oznacza, że Big Brands Group Sp. z o.o. Sp. K. w Kostowcu rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Big Brands Group Sp. z o.o. Sp. K. w Kostowcu
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 290452 345316 18,9
Zysk netto w tys. zł 3903 3184 -18,4
Kapitał własny w tys. zł 8911 12095 35,7
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 36,2
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 12,1
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 1,3
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 0,9
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 2,3
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 1,1

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu (Institute of European Business) na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Big Brands Group Sp. z o.o. Sp. K. w Kostowcu

Konkurs Gepardy Biznesu – Business Cheetah Contest prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu (Institute of European Business) na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.