Efektywna FirmaGepardy BiznesuMocna FirmaŚwiatowa Firma

ANKOL Sp. z o. w Chorzelowie jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2016

 ANKOL Sp. z o. w Chorzelowie jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2016.  Została  bowiem wyróżniona w XI edycji  Konkursu Gepardy Biznesu 2016 i  IX edycji Konkursu Efektywna Firma 2016, a to oznacza, że jest też laureatem IV edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2016.

ANKOL Sp. z o. w Chorzelowie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę wartości rynkowej tej firmy w latach 2015-2016, liczoną z wykorzystaniem wskaźników z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (metodologia liczenia wartości rynkowej przedstawiona jest niżej).

Okazało się, że dynamika wartości rynkowej tej firmy w latach 2015-2016 wyniosła 128 proc.  To oznacza, że ANKOL Sp. z o. w Chorzelowie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w jedenastej edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2016 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2016 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2014-2015.  Jego średnia w tych latach wyniosła 15,4 proc., a to oznacza, że ANKOL Sp. z o. w Chorzelowie działa tak efektywnie, że została wyróżniona w dziewiątej edycji Konkursu Efektywna Firma 2016 i może używać tytułu Efektywna Firma 2016 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Europejskiego Biznesu firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.

ANKOL Sp. z o. w Chorzelowie została więc też laureatem IV edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2016 i może używać tytułu Mocna Firma Godna Zaufania 2016 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji. W relacjach z podmiotami zagranicznymi może bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji używać tytułu Strong Company 2016.

Image

Statuetka Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania. Jej głównym elementem są złączone ręce pracowników i partnerów biznesowych, tworzące mocne ogniwo gospodarki. Ręce wykonane są z mocnego metalu.

Wyniki finansowe ANKOL Sp. z o. w Chorzelowie
Rok 2014 2015
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 112518 80062
Zysk netto w tys. zł 12242 15975
Kapitał własny w tys. zł 6643 6643
Wartość księgowa w tys. zł 18 885 22 618
Efektywność w proc. 10,9 20,0
Suma efektywności  w latach 2014 -2015 w proc. 30,8
Średnia efektywność w latach 2014 – 2015 w proc. 15,4
Wskaźniki giełdowe dla polskich firm
C/Z marzec  2015 20,70
C/Wk marzec  2015 1,36
C/Z marzec  2016 38,10
C/Wk marzec  2016 1,20
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Z 253409
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Wk 25684
Suma wartości rynkowej w marcu 2015 z 2 wskaźników (w tys. zł) 279093
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 139547
Wartość rynkowa w marcu 2016 (w tys. zł) według C/Z 608648
Wartość rynkowa w marcu 2016 (w tys. zł) według C/Wk 27142
Suma wartości rynkowej w marcu 2016 z 2 wskaźników (w tys. zł) 635789
Wartość rynkowa w marcu 2016 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 317895
Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 r. do marca 2016 r. (w proc.) 128

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych (WIG – Poland) notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2015 r. – C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.
W końcu marca 2016 r. – C/Z:  38,1, a  C/WK: 1,20.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW marzec 2015 i marzec 2016
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2015 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2015 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2015 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2015 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016 r.

ANKOL to innowacyjna i nowoczesna firma działająca od 1991 r.  Jest liderem wśród prywatnych dostawców dla lotnictwa w kraju i na świecie.  Dynamika rozwoju i osiągnięta renoma wynikają z prowadzonych działań w oparciu o JAKOŚĆ KOMPETENCJE STANDARDY oraz nastawienia na stałe doskonalenie.

Działalność ANKOL warunkują wymagane uprawnienia rządowe zezwalające na obrót krajowy i zagraniczny wyrobami, usługami i technologiami o znaczeniu strategicznym dla lotnictwa wojskowego i cywilnego. Specjalizuje się w dostawach sprzętu lotniczego, części zamiennych oraz usług remontowych do samolotów i śmigłowców cywilnych i wojskowych, silników lotniczych, przekładni do śmigłowców i sprzętu obsługi naziemnej.

 Image

Posiadane świadectwa zgodności i certyfikaty jakości potwierdzają spełnianie wymagań krajowych i zagranicznych norm oferowanych wyrobów. Realizuje dostawy dla departamentów MON na całym świecie i jest uprawniona do  uczestnictwa w przetargach dla państw grupy NATO.  Posiadane przedstawicielstwa zachodnich producentów umożliwiają transfer nowych technologii do zakładów lotniczych w Europie Wschodniej. ANKOL to dynamiczna i rozpoznawalna na rynkach działania marka, której rzetelność potwierdzają liczne prestiżowe nagrody i wyróżnienia otrzymywane na arenie krajowej i międzynarodowej.

ANKOL Sp. z o.o.
39-331 Chorzelów 244
Tel. +48175840101
Fax: +48175840120
ankol@ankol.com.pl Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.ankol.com.pl
Dystrybucja części zamiennych dla lotnictwa

ANKOL Sp. z o.o. była wielokrotnie wyróżniana w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu. Wśród 40 tysięcy polskich firm, których wyniki IEB zbadała we wrześniu 2016 r. na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskała tytuły Gepard Biznesu 2015, Efektywna Firma 2015 i Mocna Firma Godna Zaufania 2015.

Zdobyła też tytuł Światowa Firma 2016. 

ANKOL jest członkiem Klubu Nowoczesnego Biznesu od 2007 roku.