Efektywna Firma

AFORTI – kompleksowa obsługa przedsiębiorstw z sektora MŚP

AFORTI to dynamicznie rozwijająca się Grupa Finansowa, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze finansów małych i średnich firm. Odpowiada na potrzeby Przedsiębiorców poszukujących korzystnych transakcji wymiany walut, posiadających utrudniony dostęp do finansowania bankowego czy też mających problemy z nieuczciwymi kontrahentami.

Początki działalności AFORTI sięgają 2009 roku. Obecnie Grupę tworzy 150 pracowników w 17 oddziałach na terenie całej Polski.

Główna siedziba firmy znajduje się w Warszawie, natomiast poszczególne oddziały zlokalizowane są m.in.: w Szczecinie, Gdyni, Olsztynie, Poznaniu, Krakowie, Rzeszowie, Rybniku, Katowicach i we Wrocławiu. W ostatnim czasie jedna ze Spółek wchodzących w skład Grupy – Aforti Exchange – rozpoczęła swoją aktywność w Rumunii i Bułgarii.

Usługi dla małych i średnich firm

Oferta poszczególnych Spółek należących do Grupy AFORTI skierowana jest zarówno do właścicieli firm, szukających optymalnych form finansowania własnej działalności oraz planów rozwojowych, jak i do Inwestorów, zainteresowanych dywersyfikacją portfela inwestycyjnego.

Grupa AFORTI oferuje szeroki wachlarz usług finansowych wpierających rozwój biznesu.

Aforti Finance specjalizuje się w udzielaniu pożyczek pozabankowych nawet do 500 tys. zł Przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, spółkom cywilnym, jawnym oraz spółkom z o.o. Produkty dedykowane są właścicielom biznesów, którzy mają utrudniony dostęp do finansowania prowadzonej działalności z uwagi na restrykcyjne wymogi prawa bankowego.

Aforti Exchange to Platforma wymiany walut online dla firm. Oferuje hurtowe kursy walut, umożliwiając przy tym wygodną, bezgotówkową wymianę bez konieczności wychodzenia z biura. Ponadto gwarantuje swoim Klientom profesjonalne doradztwo, bezpieczeństwo i opiekę w zakresie transakcji na rynku walutowym.

Aforti Collections jest firmą windykacyjną, zajmującą się zarządzaniem należnościami oraz nabywaniem i serwisowaniem portfeli wierzytelności. Swoim Klientom zapewnia kompleksową obsługę pod względem windykacyjnym, prawnym i finansowym.

Aforti Factor oferuje swoim Klientom produkty faktoringu niepełnego. Nabywa od Klientów nieprzeterminowane wierzytelności z tytułu dostawy towarów i usług, wspierając skuteczne zarządzanie portfelem należności. Tym samym Aforti Factor zapewnia Przedsiębiorcom szybki dostęp do środków finansowych, które mogą wspomóc dynamiczny rozwój biznesu. Właściciele małych i
średnich firm zyskują kompleksową ofertę, obejmującą nie tylko pozyskanie finansowania, lecz także pakiet świadczeń dodatkowych, m.in. indywidualną opiekę Specjalisty oraz konsultacje z Biurem Analiz.

Rozwój i ekspansja na rynki zagraniczne

Strategia rozwoju Grupy AFORTI na najbliższe lata będzie skupiała się w dużej części na ekspansji na kolejne rynki europejskie. Już dziś z usług Platformy wymiany walut online mogą skorzystać Klienci w Rumunii, natomiast wiosną 2018 roku Platforma będzie obsługiwała także Przedsiębiorców z Bułgarii.

Kolejną usługą, która zadebiutuje na rynkach zewnętrznych jest usługa pożyczek dla małych i średnich firm. Do końca 2018 roku oferta Aforti Finance będzie dostępna w trzech krajach Unii Europejskiej.

Grupa AFORTI konsekwentnie poszerza także wachlarz produktów i usług na rynku rodzimym. Przykładem tego jest wprowadzenie do sprzedaży w grudniu 2017 usług faktoringowych, które zapewnią mikro-, małym i średnim firmom finansowanie wierzytelności z należnych im faktur.

Aforti Holding S.A. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu  w X edycji  Konkursu Efektywna Firma 2017 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Więcej informacji o Grupie AFORTI można znaleźć na stronie internetowej: www.aforti.pl