20-lecie Esaliens TFI

Esaliens TFI aktywnie uczestniczy w kształtowaniu rynku finansowego w Polsce już od 20 lat. W tym czasie suma zarządzanych aktywów osiągnęła niemal 4 mld zł. Towarzystwo może się również poszczycić ponad 80 tys. klientów. Obecnie jest największym w Polsce niepaństwowym dostawcą Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) z funduszami inwestycyjnymi z 16 proc. udziałem w rynku prywatnych emerytur oraz intensywnie przygotowuje się do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Towarzystwo jest obecne na polskim rynku od 1998 roku, początkowo jako Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA, następnie jako Legg Mason TFI SA, aż po markę Esaliens TFI SA.

Dwie dekady działania i intensywnego rozwoju to ogromny kapitał doświadczeń oraz przewaga konkurencyjna, ceniona zarówno przez klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. W 2019 r. nowym celem dla naszego zespołu jest uruchomienie Pracowniczych Planów Kapitałowych, nad którymi już prowadzimy zaawansowane prace. Wiedzą na temat PPK od samego początku chętnie dzielimy się z rynkiem i zainteresowanymi firmami poprzez otwarte działania komunikacyjne i edukacyjne – mówi Tomasz Jędrzejczak, prezes zarządu w Esaliens TFI.

Esaliens TFI zarządza 17 funduszami i subfunduszami inwestycyjnymi, wykorzystującymi różnorodne klasy aktywów na wielu krajowych i międzynarodowych rynkach. Nierzadko były to pionierskie rozwiązania w skali polskiego rynku, a kilka z nich należy do dziś do największych krajowych funduszy pod względem zarządzanego kapitału.

Niewątpliwym naszym atutem jest oferta, systematycznie rozszerzana z ambitnym celem tworzenia wartości dodanej dla klientów. Tym bardziej doceniam fakt, że po 20 latach możemy cieszyć się ich szacunkiem i zaufaniem, co skutkuje mocną pozycją wśród TFI w Polsce – dodaje Tomasz Jędrzejczak.

Jednocześnie Esaliens TFI jest jednym z liderów rynku rozwiązań emerytalnych, od lat zaangażowanym w edukację i szerzenie wiedzy na temat prywatnego oszczędzania z przeznaczeniem emerytalnym. W ofercie TFI, od początku funkcjonowania na krajowym rynku, jest Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Towarzystwo jest również od lat znane z prowadzenia Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) dla cenionych marek polskich i zagranicznych. Esaliens zarejestrował najstarsze w Polsce PPE, które nieprzerwanie funkcjonuje do dziś. Ponad 40% wszystkich zarządzanych przez TFI środków ma charakter emerytalny.  

***

 

ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA jest ekspertem w stymulowaniu zaangażowania pracowników poprzez produkty emerytalne i oszczędnościowe w zakładach pracy. Od 20 lat działa jako partner i doradca zespołów ds. benefitów i HR, zarządzając środkami w programach i planach pracowniczych. Prowadzi najstarszy i najdłużej działający pracowniczy program emerytalny (PPE) i jest jednym z liderów tego rynku w Polsce (ok. 16% rynku PPE z funduszami inwestycyjnymi). Jest kontrahentem dla ponad 100 spółek, w tym dużych korporacji. Aktywa emerytalne Esaliens to 1,7 mld zł. Obecnie TFI pracuje nad włączeniem do palety produktów Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, który należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Esaliens TFI SA, zarządzające funduszami Esaliens, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie