Światowa Firma

2 mld euro nadwyżki w handlu zagranicznym w pierwszych 4 miesiącach 2015 r.

Według wstępnych danych GUS, w pierwszych 4 miesiącach 2015 r. eksport towarów z Polski osiągnął poziom ponad 56,8 mld euro i był wyższy niż przed rokiem o 4,7 proc. W tym czasie wartość importu do Polski wyniosła blisko 54,8 mld euro i okazała się o 0,4 proc wyższa niż przed rokiem. W rezultacie, notowany po 4 miesiącach 2014 r. deficyt obrotów towarowych w wysokości ponad 255 mln euro przekształcił się w znaczącą nadwyżkę w wysokości 2050 mln euro.

Na średnie tempo wzrostu eksportu decydujący pozytywny wpływ miało jego zwiększenie na rynki wysoko rozwinięte, których udział sięgnął 86 proc. Eksport do tych krajów wzrósł do poziomu ponad 48,8 mld euro, tj. o 6,8 proc. Eksport do UE zwiększył się do ponad 45,2 mld euro, tj. o 7,8 proc. Podobne tempo wzrostu osiągnął eksport do strefy euro (o 7,7 proc., do poziomu 32,5 mld euro).

Wywóz na największy dla Polski rynek niemiecki zwiększył się do blisko 15,5 mld euro, tj. o 7,5 proc., czyli w tempie zbliżonym do całej strefy euro.

Wzrost eksportu do kilku krajów unijnych wyraźnie wyprzedzał średnie tempo wzrostu eksportu do całej grupy rynków rozwiniętych – np. do Hiszpanii sięgnął on ponad 20 proc., do Grecji ponad 30 proc., do Niderlandów ponad 17 proc. Wśród ważniejszych rynków rozwiniętych na dwu z nich, tj. w Norwegii i Japonii, odnotowano spadek eksportu, odpowiednio o 36 proc. i o 10 proc.

Korzystna sytuacja w polskim eksporcie na rynki wysoko rozwinięte, a zwłaszcza na unijne, znalazła swoje odzwierciedlenie w relatywnie wysokiej nadwyżce w obrotach z tą grupą. Po 4 miesiącach 2015 r. nadwyżka w obrotach towarowych z UE wyniosła blisko 12,6 mld euro, tj. o 2,9 mld euro przekroczyła poziom sprzed roku.

Z korzystną sytuacją eksportową na rynkach rozwiniętych kontrastował głęboki spadek eksportu do krajów WNP – średnio o 28 proc., w tym zwłaszcza do Rosji, o blisko 33 proc., do poziomu niespełna 1,6 mld euro, na Ukrainę o ok. 15 proc., do ok. 0,9 mld euro, a także na Białoruś o ponad 37 proc., do 350 mln euro. Jeszcze głębszy spadek polskiego importu z tych rynków przełożył się na obniżkę tradycyjnie wysokiego deficytu w wymianie z tą grupą, do poziomu niespełna 2 mld euro za 4 miesiące 2015 r. z poziomu blisko 3,5 mld euro przed rokiem.

W przekroju towarowym relatywnie szybko wzrósł eksport dominujących w polskiej wymianie z zagranicą wyrobów elektromaszynowych (o 6,6 proc., do 23,1 mld euro), artykułów rolno-spożywczych (wzrost o 5,2 proc., do ponad 7,3 mld euro, wyrobów różnych – głównie mebli i sprzętu sportowego (o ponad 12 proc., do blisko 4 mld euro), wyrobów drzewno–papierniczych (wzrost o 8,4 proc., do poziomu blisko 2,8 mld euro, wyrobów przemysłu lekkiego (o ponad 10 proc., do 2,3 mld euro). Natomiast w sekcji produktów mineralnych odnotowano znaczny spadek eksportu (o 22 proc., do niespełna 2 mld euro).

źródło: www.mg.gov.pl