Gepardy BiznesuInstytut

Znak towarowy Business Gepard otrzymał ochronę w 28 krajach do 15 marca 2026 r.

 ULAN Sp. z o.o., której oddziałem jest Instytut Europejskiego Biznesu,  otrzymała ochronę dla znak towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej do 15 marca 2026 r.

ULAN Sp. z o.o. organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2005 r. Znak towarowy Gepardy Biznesu zarejestrowała w Polsce w Urzędzie Patentowym w 2004 r. Jego ochrona wygasła w 2014 r. Kosztowała 1600 zł.

 W marcu 2016 r. ULAN Sp. z o.o. wystąpiła do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante w Hiszpanii o ochronę znaku towarowego Business Gepard. Urząd zarejestrował ten znak 8 września 2016 r. pod numerem  015216575.

 Image

Opis znaku:
Znak towarowy graficzny z elementami słownymi składa się z napisu „Business Gepard” przedstawionego małymi literami alfabetu, za wyjątkiem pierwszych wielkich liter „B” i „G”, czcionką w kolorze ciemnoczerwonym. Nad napisem przedstawiono geparda w biegu, w kolorach: brązowym, czarnym, niebieskim, żółtym i pomarańczowym.

Kolory użyte w znaku:
ciemnoczerwony, brązowy, czarny, niebieski, żółty, pomarańczowy.

ULAN Sp. z o.o., której oddziałem jest Instytut Europejskiego Biznesu (poprzednia nazwa Instytut Bankowości Spółdzielczej), otrzymała ochronę dla znak towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej do 15 marca 2026 r. Ochrona na 10 lat w 28 krajach kosztowała 900 euro.