Światowa Firma

Zeltech S.A. w Łodzi to Światowa Firma 2017

Zeltech S.A. w Łodzi  zdobyła tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2017.

Zeltech S.A. w Łodzi wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu – Institute of European Business.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej działalność na zagranicznych rynkach. Okazało się, że Zeltech S.A. w Łodzi w latach 2015 i 2016 eksportowała towary do więcej niż 3 krajów o wartości przekraczającej 100 tysięcy euro rocznie. To znaczy, że zasługuje na tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2017 przyznany w V  edycji Konkursu Światowa Firma – Worldwide Company 2017.

Wyniki finansowe Zeltech S.A. w Łodzi
Rok 2015 2016 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 4143 4858 17,3
Przychody netto ze sprzedaży eksportowej w tys. zł 439 758 72,7
Liczba krajów, do których firma eksportowała swoje produkty lub usługi 6 6 0,0
Amortyzacja w tys. zł 300 369 23,0
Zysk netto w tys. zł 522 1038 98,9
Kapitał własny w tys. zł 6523 7135 9,4
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2015-2016 125,5
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2015-2016 41,8
Stosunek zysku netto do przychodów w 2015 r. w proc. 12,6
Stosunek zysku netto do przychodów w 2016 r. w proc. 21,4
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016 w proc. 34,0
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016  w proc. 17,0

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2015-2016, podanych przez Zeltech S.A. w Łodzi

Konkurs Światowa Firma – Worldwide Company prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych.  Firma może zdobyć tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2017, jeżeli w latach 2015-2016 każdego roku sprzedawała swoje towary na więcej niż trzech zagranicznych rynkach, a wartość jej eksportu rocznie była większa niż 100 tysięcy euro według kursu jej rodzimej waluty do euro na koniec roku.