Efektywna FirmaGepardy BiznesuMocna Firma

Zeltech S.A. w Łodzi jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2017

 Zeltech S.A. w Łodzi jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2017.  Została  bowiem wyróżniona w XII edycji Konkursu Gepardy Biznes 2017 i  X edycji Konkursu Efektywna Firma 2017, a to oznacza, że jest też laureatem V edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2017.

 Zeltech S.A. w Łodzi wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2015-2016.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 41,8 proc.  To oznacza, że   Zeltech S.A. w Łodzi rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w XII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2017 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2015-2016.  Jego średnia w tych latach wyniosła 17 proc., a to oznacza, że  Zeltech S.A. w Łodzi działa tak efektywnie, że została wyróżniony w X edycji  Konkursu Efektywna Firma 2017 i może używać tytułu Efektywna Firma 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Europejskiego Biznesu, firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.
Zeltech S.A. w Łodzi została więc też laureatem V edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2017 i może używać tytułu Mocna Firma Godna Zaufania 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Wyniki finansowe Zeltech S.A. w Łodzi
Rok 2015 2016 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 4143 4858 17,3
Przychody netto ze sprzedaży eksportowej w tys. zł 439 758 72,7
Liczba krajów, do których firma eksportowała swoje produkty lub usługi 6 6 0,0
Amortyzacja w tys. zł 300 369 23,0
Zysk netto w tys. zł 522 1038 98,9
Kapitał własny w tys. zł 6523 7135 9,4
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2015-2016 125,5
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2015-2016 41,8
Stosunek zysku netto do przychodów w 2015 r. w proc. 12,6
Stosunek zysku netto do przychodów w 2016 r. w proc. 21,4
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016 w proc. 34,0
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016  w proc. 17,0
źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2015-2016, podanych przez  Zeltech S.A. w Łodzi

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa XII edycja konkursu Gepardy Biznesu 2017.

Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa X edycja konkursu Efektywna Firma 2017.

Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa V edycja Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2017.