Wielcy Modernizatorzy

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie jest Wielkim Modernizatorem Polski 2017

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zdobyła tytuł Wielki Modernizator Polski 2017.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając kilka parametrów. Okazało się, ze firma dużo inwestowała w poprzednich latach i miała duże odpisy amortyzacyjne w okresie 2015-2016, większe niż 5 mln zł, zasługuje więc na tytuł Wielki Modernizator Polski 2017.

Image

Statuetka VI edycji Konkursu Wielki Modernizator  2017.

Wyniki finansowe Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
Rok 2015 2016 Suma
Amortyzacja w tys. zł 8370 9486 17856,0

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych przekazanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie może bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Wielki Modernizator Polski 2017 publicznie na wszystkich nośnikach.