Gepardy Biznesu

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie jest Gepardem Biznesu 2016

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2016, bo jej wartość rynkowa w latach 2015-2016 wzrosła o 40 proc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę wartości rynkowej tej firmy w latach 2015-2016, liczoną z wykorzystaniem wskaźników z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (metodologia liczenia wartości rynkowej przedstawiona jest niżej).

Okazało się, że dynamika wartości rynkowej tej firmy w latach 2015-2016 wyniosła 40 proc.  To oznacza, że Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie rozwijał się na tyle dynamicznie, że została wyróżniona w jedenastej edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2016 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2016 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

 Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Wojewódzkiej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
Rok 2014 2015
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 95654 96328
Zysk netto w tys. zł 3643 3689
Kapitał własny w tys. zł 47020 47020
Wartość księgowa w tys. zł 50 663 50 709
Efektywność w proc. 3,8 3,8
Suma efektywności  w latach 2014 -2015 w proc. 7,6
Średnia efektywność w latach 2014 – 2015 w proc. 3,8
Wskaźniki giełdowe dla polskich firm
C/Z marzec  2015 20,70
C/Wk marzec  2015 1,36
C/Z marzec  2016 38,10
C/Wk marzec  2016 1,20
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Z 75410
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Wk 68902
Suma wartości rynkowej w marcu 2015 z 2 wskaźników (w tys. zł) 144312
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 72156
Wartość rynkowa w marcu 2016 (w tys. zł) według C/Z 140551
Wartość rynkowa w marcu 2016 (w tys. zł) według C/Wk 60851
Suma wartości rynkowej w marcu 2016 z 2 wskaźników (w tys. zł) 201402
Wartość rynkowa w marcu 2016 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 100701
Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 r. do marca 2016 r. (w proc.) 40

 źródło: Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie danych przekazanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych (WIG – Poland) notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2015 r. – C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.

W końcu marca 2016 r. – C/Z:  38,1, a  C/WK: 1,20.

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW marzec 2015 i marzec 2016

Według wskaźników giełdowych z końca marca 2015 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2015 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2015 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2015 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.

Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016.

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.