Dla Zdrowia

Włocławek - strefa biznesu

W ciągu ostatnich kilku lat we Włocławku zrealizowano z  sukcesem wiele dużych przedsięwzięć mających na celu stworzenie w mieście sprzyjających warunków dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz inwestorów. Miasto podejmuje wiele działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości i budowanie sprzyjającego klimatu gospodarczego oraz zapewnia  indywidualna obsługę inwestorów w ramach Centrum Obsługi Inwestorów, mówi Andrzej Pałucki, prezydent Włocławka.

Andrzej Pałucki, prezydent Włocławka
Włocławek jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem, prezentującym potencjał wykraczający poza standardowe wyposażenie miast powiatowych w infrastrukturę obsługi mieszkańców, w tym: ofertę instytucji otoczenia biznesu, szkolnictwa średniego i wyższego, kultury, handlu i rekreacji. W ciągu ostatnich kilku lat we Włocławku zrealizowano z  sukcesem wiele dużych przedsięwzięć mających na celu stworzenie w mieście sprzyjających warunków dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz inwestorów. Wśród ważnych inwestycji wymienia się realizację projektu pn. „Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo- Technologiczny” polegającego na uzbrojeniu prawie 40 ha gruntów pod inwestycje.
 Image
Grunty położone w granicach Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego Park Przemysłowo – Technologiczny są własnością Gminy Miasto Włocławek i znajdują się w obszarze przemysłowym według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co pozwala skrócić czas trwania przygotowania inwestycji do realizacji. Ponadto, teren ten jest bezpośrednio połączony z droga krajową nr 1 w bliskiej odległości od autostrady A1.
Inwestorom proponowane są do wyboru korzystne formy nabycia nieruchomości tj. dzierżawa gruntu, leasing, sprzedaż. Proponowane są też zwolnienia z podatku:
– od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Włocławek,
– od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Miasto Włocławek w granicach jednostki  strukturalnej Włocławek Zachód Przemysłowy,
– dochodowego na terenie Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-Technologiczny objętej Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.
Ponadto, inwestorzy znajdą we Włocławku idealne miejsce wypoczynku i rekreacji oraz ciekawą ofertę  kulturalną. Zalew Włocławski wraz z przystaniami, który jest największym sztucznym akwenem wodnym w Polsce (o powierzchni 75 kmkw.) jest wymarzonym miejscem do uprawiania sportów wodnych: żeglarstwa, wioślarstwa, windsurfingu. Aeroklub Włocławski organizuje imprezy o charakterze  zarówno krajowym jak i międzynarodowym.  Instytucje życia kulturalnego m.in.  tj.  Galeria Sztuki Współczesnej, Teatr Impresaryjny, Centrum Kultury  Browar B,  proponują udział w  imprezach o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym.
Miasto podejmuje wiele działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości i budowanie sprzyjającego klimatu gospodarczego oraz zapewnia  indywidualna obsługę inwestorów w ramach Centrum Obsługi Inwestorów. Wśród największych włocławskich przedsiębiorców wymienić należy m.in.: Anwil S.A., Wika Polska Sp z o.o., Indorama Ventures Poland Sp z o.o., Sanitec Koło Sp z o.o., Rieber Foods Polska S.A., Guala Closures DGS Poland S.A., Solvay Advanced Silica Poland.
Włocławek został wyróżniony w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013.