Dla Zdrowia

Ostrów Wielkopolski sprawnie zagospodarowuje tereny przemysłowe po ZNTK

Ważne dla inwestorów są dziś trzy rzeczy: dobra komunikacja rozumiana szerzej jako połączenie z drogami krajowymi i autostradami, upusty w podatkach – tu działa nasza uchwała „de minimis” i trzecia – dobrze wyszkoleni fachowcy najlepiej z wykształceniem  technicznym”, mówi  Jarosław Urbaniak, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Jarosław Urbaniak, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego
W najbliższym czasie w Ostrowie Wielkopolskim powstaną cztery nowe zakłady pracy. Najdalej zaawansowana jest firma MIKROMA SA – koproducent z branży lotniczej, francuski koncern, który zakupił działkę wraz z budynkiem na dawnych terenach przemysłowych ZNTK.  Hiszpańska firma BALAGUER EAST EUROPE Sp. z o.o. zakupiła działkę po sąsiedzku – też na terenach ZNTK. Wcześniej ten producent branży przemysłowo-spożywczej był zainteresowany postawieniem zakładu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ale po rozmowach w Kamiennej Górze i usłyszeniu, jakie warunki muszą spełnić, zmienili plany i zdecydowali się na zakup części terenu po ZNTK. Zakład będzie położony przy ciepłowni OZC, przy nowym, powstającym właśnie zjeździe z ronda.
Image
Teren dawnego ZNTK to aż 92 hektary powierzchni i tak naprawdę tylko dwa wąskie wyjazdy. Od początku mojej kadencji mówiłem, że te tereny inwestycyjne trzeba skomunikować. Stąd nasze zabiegi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, by uzyskać zgody to stworzenie dodatkowego zjazdu z ronda Miast Partnerskich. To jak dostarczenie niezbędnego powietrza tym terenom. Mieliśmy problemy z wykupieniem kluczowej działki dla tej inwestycji, na której stoi dawna strażnica ZNTK. Po licznych zabiegach udało się, miasto zakupiło teren, wyburzyliśmy budynek, przez który będzie przebiegać droga, prace już trwają. Już widać efekty tego planowanego skomunikowania tych terenów. Ponieważ w ostatnich dwóch latach na terenach ZNTK pojawiły się dwie nowe firmy – w sumie jest ich piętnaście. Dawne tereny od zawsze przemysłowe są dziś w kręgu zainteresowani inwestorów, ponieważ nie grozi to protestami mieszkańców, gdy inwestor chciałby stawiać zakład np. w pobliżu osiedla domków.
Ważne dla inwestorów są dziś trzy rzeczy: dobra komunikacja rozumiana szerzej jako połączenie z drogami krajowymi i autostradami, upusty w podatkach – tu działa nasza uchwała „de minimis” i trzecia – dobrze wyszkoleni fachowcy najlepiej z wykształceniem  technicznym.
Inwestor kupił grunt w Ostrowie, mimo iż rozważał budowę zakładu w gminie – tam cena za grunt jest dużo tańsza. W tym przypadku zadziałało wydłużenie obowiązywania uchwały, która zezwala na zwolnienie budynków lub ich części, budowli lub ich części od podatku od nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji w latach 2012 i 2013 w ramach pomocy de minimis. Uchwałę radni przyjęli na Sesji w dniu 29 maja 2012r. (uchwała nr XX/207/12).
Najważniejsze jest jednak nie tylko dbanie o nowe firmy, o nowych inwestorów, ale przede wszystkim o te firmy, które już działają na terenie miasta i tworzą miejsca pracy.
Dobre informacje dla przyszłych pracowników płyną ze spółki Delphi, która właśnie ogłosiła przetarg na budowę Parku Technologicznego. Budowa parku będzie współfinansowana ze środków unijnych, a w przygotowanie wniosku zaangażowane było Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego.
Problemem jest, że zdecydowana większość maturzystów wybiera do studiowania kierunki humanistyczne, mimo iż od lat zapotrzebowanie na humanistów maleje. Deficyt jest za to ciągle wśród absolwentów kierunków technicznych. By sukcesywnie doprowadzić do zmian w tych proporcjach miasto Ostrów Wielkopolski od kilku lat finansuje w szkołach podstawowych dodatkowe lekcje w ramach modułu „Polubić Matematykę” i „Matematyka jest wszędzie”, Właśnie po to, by odwrócić ten trend w wyborze kierunków studiów i przyszłych zawodów. Osoby z wykształceniem technicznym maja dużo mniejsze problemy ze znalezieniem pracy niż humaniści.
Ostrów Wielkopolski został wyróżniony w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013.