InstytutRankingiRankingi 2020Wielcy Modernizatorzy

Wielcy Modernizatorzy 2020 Województwa Swiętokrzyskiego

Spośród 85 187 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w kwietniu 2021 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Wielki Modernizator 2020 Województwa Swiętokrzyskiego uzyskało 59 firm. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych dostępnych danych za lata 2018-2019.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Wielki Modernizator od 2012 r. Przez dziewięć lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 100 tysięcy przedsiębiorstw.
W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość amortyzacji w latach 2018-2019, według której stworzył ranking firm najwięcej inwestujących w środki trwałe w naszym kraju, to Wielcy Modernizatorzy 2020.

Oszacował też w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm w październiku 2020 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wykorzystał podstawowe wskaźniki: C/Z i C/Wk. Ten pierwszy w październiku 2020 r. był wyjątkowo wysoki, wyniósł 42,2, co podbijało wartość firm wykazujących zyski.
Uproszczona metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Wielki Modernizator 2020 publicznie na wszystkich nośnikach.

Statuetka Konkursu Wielki Modernizator

Płatne są logo promocyjne Wielki Modernizator 2020 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa dostępna jest w Internecie (odnośnik do oferty), możemy też ją wysłać emailem.

 

Wielcy Modernizatorzy 2020 Województwa Swiętokrzyskiego
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość amortyzacji w latach 2018-2019 w mln zł Wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r. w mln zł
1 CELSA HUTA OSTROWIEC Sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski 316,2 1891,2 57997
2 LAFARGE Cement S.A. Małogoszcz 194,5 5724,2 11215
3 Enea Elektrownia Połaniec S.A. Zawada 116 5736,6 6303
4 MAN BUS Sp. z o.o. Starachowice 101,6 1906,6 37828
5 Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. Nowiny 74,4 1931 1996
6 NSK BEARINGS POLSKA S.A. Kielce 59 358,6 7139
7 Kolporter Sp. z o.o. Kielce 45,6 421,5 66460
8 Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. Kielce 40,5 106,4 33601
9 Effect Glass S.A. Kielce 35,6 702 33986
10 LHOIST BUKOWA Sp. z o.o. Bukowa 29,2 194 10319
11 Pilkington Polska Sp. z o.o. Sandomierz 24,2 633,3 1102
12 Signal Investment Sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski 22,9 44,2 1066849
13 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa 21,2 99,3 31805
14 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Starachowice 16,6 41,7 37136
15 Celsium Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna 15 33,2 6270
16 Nz Equipment Sp. z o.o. Zarzekowice 14,8 43,2 1008530
17 Dolina Nidy Sp. z o.o. Leszcze 14,7 345,9 538539
18 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Kielce 12,5 31,7 19456
19 Miejskie Przeds. Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna 11 41 18925
20 Hansa S.A. Kielce 10,8 192,6 844766
21 Toolmex Truck Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna 10,7 71 65401
22 P.P.H.U. Publima sp.j. Lichota & Lichota Ostrowiec Świętokrzyski 10,7 192,3 66378
23 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach Kielce 10,4 43,4 39830
24 Wtórpol Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna 9,9 459,4 1026300
25 KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE S.A. Końskie 9,6 11,3 3251
26 Grupa Sadowniczo-Warzywnicza Złoty Sad Sp. z o.o. Samborzec 9,6 3,4 900975
27 Uzdrowisko Busko – Zdrój S.A. Busko-Zdrój 9,3 122,2 7735
28 Pbi Sprzęt Sp. z o.o. Sandomierz 9,1 7,6 915201
29 Kompania Górnicza Sp. z o.o. Kielce 8,6 626,5 1042826
30 Xl-Tape-International Sp. z o.o. Kielce 8,5 806,8 21079
31 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju Busko-Zdrój 8,3 43,4 812603
32 EFFECTOR S.A. Włoszczowa 7,8 82,3 32922
33 Lewiatan – Kielce Sp. z o.o. Kielce 7,7 218,8 58165
34 Quickpack Polska Sp. z o.o. Jędrzejów 7,7 69,3 64847
35 Budromost – Starachowice Sp. z o.o. Wąchock 7,6 222,4 66464
36 Malinowe Hotele Sp. z o.o. Solec-Zdrój 7,2 275,7 657282
37 Formaster S.A. Kielce 7 417,5 33368
38 Perfectdoor Sp. z o.o. Kunów 6,8 26,2 807088
39 Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. Kielce 6,6 28,2 65466
40 FORBUILD S.A. Końskie 6,5 172,9 22119
41 AEBI SCHMIDT POLSKA Sp. z o.o. Kielce 6,5 116,7 31040
42 Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Kielce 6,5 62,6 19802
43 Odlewnia Żeliwa Fansuld J. Postuła, R. Rudziński, R. Postuła sp.j. Końskie 6,4 92,5 567807
44 Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Rzędów 6,4 15,8 809871
45 Zakład Gospodarki Popiołami Sp. z o.o. Małogoszcz 6,3 22,5 50866
46 Tegeno Sp. z o.o. Kielce 6,2 129 985947
47 Przedsiębiorstwo Turystyczne Łysogóry Sp. z o.o. Kielce 6 90,5 66987
48 Ekokanwod Czyszczoń i Półtorak sp.j. Nowy Korczyn 5,8 107,7 774103
49 Alma Alpinex Sp. z o.o. Kielce 5,4 209,3 37619
50 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o. o. Staszów 5,3 17,4 31103
51 PBI Logistyka Sp. z o.o. Sandomierz 5,3 44,5 1110960
52 PROGRESS ECO Sp. z o.o. S.K. Dobrów 5,2 264,6 36766
53 Zakłady Wyrobów Metalowych SHL S.A. Kielce 5 156,7 10028

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2018-2019,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2019 roku,

3. Zysk netto w latach 2018 i 2019 wyższy niż 1 tys. zł.

4. Kapitał własny w latach 2018 i 2019 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku 2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r

Informacje o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 100 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Przedsiębiorcze Miasto, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Oferta handlowa

Kontrakt w sprawie oferty handlowej:

Łukasz Krajewski

lukasz.krajewski@europejskafirma.pl

tel. 536 303 088, (22) 77 14 200

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #prestiżowytytuł #wielkimodernizator #bigmodernizer