Oferta handlowa

Oferta handlowa Magazynu Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu

 

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 100 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

OFERTA HANDLOWA

Tytułu w konkursach przyznawane są za darmo. Można posługiwać się nimi bezterminowo. Płatne są statuetki, dyplomy, logo promocyjne. W każdym konkursie ceny są takie same:

  • statuetka  kosztuje 990 zł netto,
  • dyplom  – 330 zł netto,
  • logo promocyjne, które można wykorzystywać bezterminowo na wszystkich nośnikach – 330 zł netto,
  • plakietka do statuetki z wygrawerowaną w kolorze czarnym nazwą firmy  – 30 zł.
  • plakietka do statuetki z wygrawerowaną w kolorze czarnym nazwą firmy  i logo firmy – 90 zł.

Logo promocyjne wysyłane jest mailem, a dyplomy i statuetki można otrzymać pocztą albo odebrać na IX Kongresie Nowoczesnej Gospodarki w grudniu 2021 r. w Warszawie.
Udział w kongresie kosztuje 400 zł netto od osoby. W tej cenie jest jeden dyplom dla uczestnika kongresu i krótka prezentacja firmy (dwa slajdy: na pierwszym kilka kluczowych zdań o firmie, na drugim logo firmy).

Relacje z poprzednich Kongresów Nowoczesnej Gospodarki są pod adresami:
Relacja z VIII Kongresu Nowoczesnej Gospodarki
Relacja z VII Kongresu Nowoczesnej Gospodarki

Dyplomy i statuetki można kupić nie tylko dla firmy, ale również dla jej pracowników. To dobra forma wyróżnienia pracowników za wkład w rozwój firmy.
Zamówienie wystarczy złożyć mailem. W odpowiedzi wysyłamy wypełniony formularz zamówienia z numerem konta bankowego i oczekujemy na wpłatę na  konto bankowe. Dopiero po otrzymaniu zapłaty wysyłamy zamówione produkty i fakturę.

Kontrakt w sprawie oferty handlowej:
Łukasz Krajewski
lukasz.krajewski@europejskafirma.pl
tel. 536 303 088, (22) 77 14 200

JAK ZGŁOSIĆ FIRMĘ DO ANALIZY I KONKURSÓW

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.
Wystarczy wypełnić poniższą ankietę i odesłać pod adres info@europejskafirma.pl

Zgłoszenie udziału firmy w bezpłatnych Konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu edycje 2021
Nazwa firmy:
Adres:
E-mail: tel.:
zgłasza swój udział w bezpłatnych Konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu (Gepardy Biznesu, Efektywna Firma, Mocna Firma Godna Zaufania, Brylant Polskiej Gospodarki, Światowa Firma, Wielki Modernizator Polski) i podaje dane finansowe potrzebne do analiz finansowych.
Rok 2019 2020
Przychody netto ze sprzedaży w tys. zł    
Zysk netto w tys. zł    
Kapitał własny w tys. zł    
Amortyzacja w tys. zł    
Przychody netto ze sprzedaży eksportowej w tys. zł    
Liczba krajów, do których firma eksportowała swoje produkty lub usługi    
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  ULAN Sp. z o.o., której nieformalnym oddziałem jest Instytut Europejskiego Biznesu, do przesyłania mi informacji o ofertach oraz w celach marketingowych. Podanie moich danych ma charakter dobrowolny. Mam prawo do wglądu do nich, prawo do ich poprawiania oraz prawo sprzeciwu wobec nich.
Imię i nazwisko:
E-mail:
Formularz zgłoszenia prosimy przesłać do wydawanego przez Instytut Europejskiego Biznesu portalu „Europejska Firma” pod adres: info@europejskafirma.pl

KONKURSY

Od 2006 r.  Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2019 r. również w Konkursie Miasto Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.