Gepardy BiznesuInstytut

ULAN Sp. z o.o. to Gepard Biznesu 2019

ULAN Sp. z o.o. w Markach została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

ULAN Sp. z o.o. rozwijała się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2016-2017 wyniosła w jej przypadku 176,8 proc.

Jej przychody wzrosły w tym czasie o 53,5 proc, a zysk netto o 300 proc.  To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2019.

ULAN sp. z o.o. od 1989 r. zajmuje się edukacją i marketingiem. Wydaje portale internetowe EuropejskaFirma.pl, GepardyBiznesu.pl i PolskieBrylanty.pl oraz prowadzi konkursy Gepardy Biznesu, Brylanty Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Mocna Firma Godna Zaufania, Światowa Firma, Wielki Modernizator Polski, Samorząd Przyjazny Firmom, Najpiękniejszy Budynek, Najlepszy Dla Zdrowia. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki. Jej nieformalnymi oddziałami są Instytut Europejskiego Biznesu i Instytut HoliEdu.

Założyciele i główni udziałowcy ULAN Sp. z o.o. (od lewej) Elżbieta Krajewska z domu Ułan, dyrektor Instytutu HoliEdu i Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu. 

Więcej o firmie pod adresem:  http://www.ulan.com.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

Od 2006 r.  IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2019 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który IEB organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastu, w którym znajdzie firmy warte więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.