AktualnościWyróżnieni

Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2021

Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021, XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 i IX edycji Konkursu Mocna Firma 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 17,3 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2021.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 22,7 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2021.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 54,9 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Tarnowie utworzone zostało jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wszystkie udziały objęła Gmina Miasta Tarnowa. Jej celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Tarnowa i jego okolic o przeciętnych dochodach, przez budowę i wynajem lokali mieszkalnych o umiarkowanych kosztach utrzymania.

Spółka działając od 1999 r. zrealizowała i oddała do użytkowania następujące inwestycje:

 • 30 czerwca 2001 r. pierwszy budynek mieszkalny 1/TBS przy Osiedle Zielone 29 w Tarnowie obejmujący 64 lokale mieszkalne
 • 30 czerwca 2003 r. dwa budynki 2i3/TBS przy ul. M Dąbrowskiej 22 i 22A obejmujące 120 lokali mieszkalnych
 • 31 grudnia 2004 r. kolejny budynek mieszkalny 4/TBS o przy ul. Abp. J. Ablewicza 11 obejmujący 102 lokale mieszkalne i 58 podziemnych miejsc parkingowych
 • 30 września 2006 r. dwa budynki 5/TBS i 6 etapI/TBS przy ul. Abp. J. Ablewicza 11A i 13A obejmujące 75 lokali mieszkalnych, 26 miejsc postojowych podziemnych i 2 lokale użytkowe
 • 16 grudnia 2008 r. kolejny budynek mieszkalny II/TBS przy ul. Abp.J.Ablewicza 13B obejmujący 41 lokali mieszkalnych, 16 miejsc postojowych podziemnych i 2 lokale użytkowe
 • 31 lipca 2009 r. budynek mieszkalny 9/TBS przy ul. Abp. J. Ablewicza 13 obejmujący 104 lokale mieszkalne i 52 miejsca postojowe podziemne.
 • 3 sierpnia 2011 r. budynek mieszkalny 8/TBS przy ul. Abp. J. Ablewicza 15B obejmujący 28 lokali mieszkalnych i 10 miejsc postojowych podziemnych
 • 24 października 2011 r. budynek mieszkalny 7/TBS przy ul. Abp. J. Ablewicza 15A obejmujący 96 lokali mieszkalnych i 32 miejsca postojowe podziemne
 • 28 luty 2012 r. budynek mieszkalny 10/TBS przy ul. Abp. J. Ablewicza 15 obejmujący 48 lokali mieszkalnych i 22 miejsca postojowe
 • 14 listopada 2016 r. budynek mieszkalny 11/TBS przy ul. Sportowej 7 obejmujący 50 lokali mieszkalnych i 48 miejsc postojowych
 • 25 marca 2020 r. budynek mieszkalny 12/TBS przy ul. Sportowej 7A obejmujący 48 lokali mieszkalnych i 38 miejsc postojowych

Osiedle zbudowane przez Tarnowskie TBS. Zdjęcie ze strony https://www.tarnow.net.pl

W chwili obecnej Tarnowskie TBS zarządza 776 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 37 819,29 m2, 304 podziemnymi miejscami postojowymi i 4 lokalami użytkowymi. Spółka jest przygotowana do zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, szczególnie wspólnotami mieszkaniowymi, jak również do pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla gminnych inwestycji mieszkaniowych.

Więcej o firmie pod adresem: https://www.tarnowskietbs.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #ŚwiatowaFirmaWorldwideCompany  #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tym, których wartość rynkowa jest wyższa niż 100 mln zł, przyznaje tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.