Wyróżnieni

Sterbios Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2022

Sterbios Sp. z o.o. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022, XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022, XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 i X edycji Konkursu Mocna Firma 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 77,3 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2022.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 11,6 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2022.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 55,2 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Zaopatruje laboratoria mikrobiologiczne w Polsce od 2005 roku. Na początku podstawowymi oferowanymi produktami były wskaźniki skuteczności procesów sterylizacji oraz kultury robocze szczepów wzorcowych.

Z biegiem lat portfolio produktów powiększało się i obecnie obejmuje zarówno proste materiały zużywalne, pożywki mikrobiologiczne, szereg elementów wyposażenia laboratorium, ale także specjalistyczne rozwiązania tj. metoda Real-Time PCR do badania żywności i wody, luminometryczne testy do kontroli jakości czy odczynniki i aparaty do oznaczania endotoksyn bakteryjnych oraz wiele innych.

Firma dostarcza kontrahentom:

 • podłoża mikrobiologiczne – gotowe oraz do samodzielnego przygotowania, zgodne z metodyką ISO oraz EP/USP, a także podłoża do szybkich, alternatywnych metodyk, zwalidowanych zgodnie z ISO16140
 • testy PCR do badania żywności, a także urządzenia do przygotowania próbki i wykonania oznaczenia w metodzie Real-Time PCR;
 • szczepy wzorcowe z kolekcji ATCC w postaci kultur roboczych;
 • międzynarodowe programy badań bieg
 • biologiczne i chemiczne wskaźniki do oceny skuteczności oraz walidacji procesu sterylizacji parą wodną, suchym gorącym powietrzem, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu;
 • drobny sprzęt laboratoryjny – ezy, głaszczki, igły do zaszczepień, kriobanki, wymazówki, płytki Petriego, worki oraz końcówki do pipet;
 • próbniki powietrza i akcesoria;
 • rejestratory do monitoringu warunków środowiska tj. temperatura, ciśnienie i wilgotność oraz zestawy do walidacji procesów termicznych, w szczególności sterylizacji;
 • urządzenia do przygotowania próbki i automatyzacji pracy w laboratorium;
 • szybkie testy higieniczne, w tym urządzenie i wymazówki do metody luminometrycznej;
 • testy LAL do wykrywania endotoksyn w produktach sterylnych;
 • zestawy do wykrywania alergenów w produktach oraz na powierzchniach;
 • projektowane na indywidualne zamówienie meble laboratoryjne;
 • środki do mycia oraz dezynfekcji powierzchni oraz rąk;
 • rękawiczki, gogle, maseczki i fartuchy dla stref czystych produkcji farmaceutycznej oraz laboratoriów badawczych.

Więcej o firmie na stronie internetowej https://www.sterbios.pl/

#europejskafirma.pl #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski