Wyróżnieni

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żukowie to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żukowie został wyróżniony przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022, XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022, XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 i X edycji Konkursu Mocna Firma 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Zakład rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jego przypadku 16,5 proc. To przyniosło mu tytuł Gepard Biznesu 2022.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 21,7 proc. To dało mu tytuł Efektywna Firma 2022. A razem zapewniło tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2022.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 60,6 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żukowie jest placówką, której celem jest ciągła, kompleksowa i dostępna opieka zdrowotna nad mieszkańcami Gminy Żukowo. To gmina miejsko-wiejska w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w całości znajduje się w aglomeracji trójmiejskiej.

Pacjenci przyjmowani są w czterech miejscach:

 • Przychodnia Rejonowa w Żukowie
 • Ośrodek Zdrowia w Chwaszczynie – Filia nr 2
 • Ośrodek Zdrowia w Baninie – Filia nr 1
 • Punkt Lekarski w Leźnie – Filia nr 3

Zgodnie z potrzebami podopiecznych wykonuje świadczenia zdrowotne dla dorosłych i dzieci w następujących zakresach:

 • Podstawowa opieka zdrowotna (specjaliści medycyny rodzinnej, pediatrzy, lekarze chorób wewnętrznych, pielęgniarki praktyki, pielęgniarki środowiskowo- rodzinne, położne środowiskowo-rodzinne) porady są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-19.00
 • Medycyna szkolna
 • Transport sanitarny pon- pt 08.00-18.00 w celu niezbędnego dalszego leczenia osób z niesprawnym układem ruchu, na zlecenie lekarza
 • Poradnie specjalistyczne: rejestracja telefoniczna lub osobista w godz. 07.30 – 15.00
 • poradnia chirurgii ogólnej
 • poradnia diabetologiczna
 • poradnia dermatologiczna
 • poradnia kardiologiczna poza umową z NFZ
 • poradnia neurologiczna
 • poradnia neurologii dzięcięcej
 • poradnia okulistyczna
 • poradnia otolaryngologiczna
 • poradnia reumatologiczna
 • poradnia urologiczna
 • poradnia pulmonologiczna
 • Rehabilitacja medyczna (gabinet fizjoterapii)
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, dla dorosłych
 • Promocja zdrowia i profilaktyka
 • Diagnostyka medyczna: ultrasonografia, ECHO, EKG, badania laboratoryjne (laboratorium zewnętrzne), inne- na zasadzie współpracy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żukowie zabiega o wysoką jakość usług zdrowotnych, współpracuje z personelem o wysokich kwalifikacjach, inwestuje w wysokiej jakości nowoczesny sprzęt medyczny, współpracuje z renomowanymi ośrodkami diagnostycznymi.

Jest jedną z największych placówek opieki zdrowotnej w powiecie kartuskim. Żukowo jest jednym z największych ośrodków opieki specjalistycznej w tym rejonie.

W Żukowie stacjonuje karetka wypadkowa należąca do powiatowego systemu ratownictwa tel. 112 lub 999

Więcej informacji o zakładzie na stronie internetowej: www.zozzukowo.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski