Aktualności

Rozwiązania chmurowe szansą dla polskich przedsiębiorstw

Polskie firmy pozostają mocno w tyle w obszarze nowych technologii i korzystania z rozwiązań chmurowych. Jest to niepokojące zjawisko, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, jak ważny aspekt stanowi cyfryzacja w rozwoju gospodarczym kraju i całego regionu. Obraz ten jednak można diametralnie zmienić, jeśli tylko polskie przedsiębiorstwa dostrzegą potencjał i korzyści wynikające z działania w chmurze.
Gospodarka cyfrowa to obecnie siła napędowa rynku, która wykracza daleko poza obszar ekonomii, determinując również zmiany społeczne. W niedługim czasie ma szansę stać się głównym czynni-kiem decydującym o rozwoju poszczególnych krajów.
Powolny rozwój cyfrowy Polski
Najnowszy raport State of the Digital Region 2016 niezależnej organizacji analityczno-badawczej Top of Digital Europe (ToDE) wskazuje na powolne tempo rozwoju cyfrowego Polski: na przykład małą liczę osób korzystających z  Internetu (25 % populacji nie korzystało nigdy z Internetu) i bardzo małą liczbę przedsiębiorstw wdrażających do swoich działań nowe technologie . Zauważyć można bardzo powolny przyrost firm korzystających z rozwiązań chmurowych. W Polsce nadal mniej niż 10% przedsiębiorstw korzysta z chmury, gdy dla porównania przodująca w regionie Finlandia posia-da wyniki na poziomie 50%.
Działanie w chmurze to szansa dla wielu polskich firm, nie tylko tych dużych, ale również małych, które dzięki temu zyskują dostęp do dużo szerszego rynku i możliwości świadczenia usług również poza granicami kraju. Czyli coś, co z racji wysokich kosztów, w tradycyjnym modelu biznesowym byłoby mocno ograniczone, jeśli nawet nie niemożliwe – wyjaśnia Piotr Marczuk z firmy Microsoft.
Działania w chmurze szansą na globalny rozwój
Stagnacja na polskim rynku w obszarze cyfrowym wynika w dużej mierze z braku wystarczających środków umożliwiających działanie małych  i średnich przedsiębiorstw. Zamówienia publiczne w projektach teleinformatycznych spadły ostatnio  o około 70%. Uruchamianych jest znacznie mniej przetargów na projekty tego rodzaju, co wynika również z mniejszych dotacji unijnych. Pamiętać jednak należy, że sektor administracji publicznej to nie jedyne źródło finansowania. Ogromny potencjał tkwi w rozwiązaniach chmurowych. To szansa dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP na internacjonalizację usług i wejście na zagraniczne rynki. W ten sposób można znacznie podnieść swoją konkurencyjność, realizować więcej projektów i z ła-twością ominąć mniejszy popyt na rodzimym rynku. W rzeczywistości daje to  praktycznie nieogra-niczony czasem i miejscem dostęp do danych, które są przy tym odpowiednio zabezpieczone, szyb-szą realizację zadań, możliwość zdalnej współpracy z wykorzystaniem komunikatorów, czy też ła-twiejszą weryfikację pracy zespołu. Świetnym przykładem takich zależności są firmy, które
w ramach projektu FIRMOWE (R)EWOLUCJE podjęły się transformacji cyfrowej. Cyfryzacji swoich biznesów dokonały w oparciu o technologie mobilne i chmurowe, osiągając w ten sposób znacznie lepszą konkurencyjność. Wymienić tu można firmę ZEMO, Arlan, czy chociażby 3D Plan, które dzięki wdrożeniu technologii chmurowych Microsoft, ominęły dotychczas blokujące ich rozwój problemy, w dużej mierze wynikające z  braku szybkiego dostępu do potrzebnych danych  – mówi Piotr Marczuk z firmy Microsoft.
Inwestycja w nowe technologie i wdrażanie nowoczesnych systemów ICT to sposób na szybszy rozwój firm, a zarazem warunek na osiągnięcie poziomu pozostałych państw w regionie. Dlatego tak ważne jest, aby firmy dostrzegły potencjał, jaki niosą za sobą rozwiązania chmurowe i na nich opierały swoje strategie biznesowe.