AktualnościWyróżnieni

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Komunalnik Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2021

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Komunalnik Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021, XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 i IX edycji Konkursu Mocna Firma 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 111,4 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2021.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 5,8 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2021.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 34,8 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Komunalnik” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej powstała w 1992 roku w wyniku likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Białej Podlaskiej. Utworzono spółkę pracowniczą, która przejęła część majątku  w odpłatne użytkowanie na podstawie umowy leasingowej.

Główne branże działalności spółki  to: oczyszczanie ulic, odbiór  i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych w Białej Podlaskiej oraz na terenie 7 gmin powiatu bialskiego, kompleksowe usługi  pogrzebowe, stacja  paliw płynnych, dystrybucja gazu propan-butan w butlach i gazów technicznych, myjnia samochodowa „Kärcher” oraz kwiaciarnia.

Dostosowując się do potrzeb rynku lokalnego, rodziły się nowatorskie rozwiązania i pomysły, tak aby przedsiębiorstwo rozwijało się konsekwentnie i systematycznie. W 1994 roku dużo wcześniej przed wprowadzeniem znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach jako pierwsze w regionie, przedsiębiorstwo przystąpiło do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przyjęto zasadę segregacji „u źródła” tj. u bezpośredniego wytwórcy, w konkretnym gospodarstwie domowym. Programem objęto zarówno osiedla mieszkaniowe jak i domy jednorodzinne.

W celu  przetworzenia  niektórych frakcji uruchomiono linię segregacyjną do produkcji paliwa alternatywnego. Realizacja tego programu ułatwiła zarówno spółce, mieszkańcom jak i samorządom wkroczenie do nowego systemu gospodarki odpadami.

Zdjęcie ze strony https://komunalnik.pl

W 2014 roku rozbudowano stację paliw płynnych oraz  uruchomiono myjnię samochodową i wulkanizację, stanowi to całościowy kompleks, oferujący klientom coraz większą i bardziej atrakcyjną gamę usług. Wiosną 2014 roku po otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie przystąpiono do realizacji inwestycji budowy Domu pogrzebowego z zapleczem socjalno – biurowym. Środki pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 ( I Oś Priorytetowa Przedsiębiorczość i Innowacje). Realizacja inwestycji przebiegła pomyślnie i dzisiaj w nowej siedzibie spółki, klienci mogą załatwić wszystkie sprawy profesjonalnie i w przyjaznej atmosferze.

Jesienią 2016 roku spółka rozpoczęła budowę warsztatu samochodowego. Inwestycja dobiegła końca latem tego roku i pierwsi klienci mogą już korzystać z profesjonalnych usług, jakie oferuje im firma. Po rozbudowie W 2014 roku stacji paliw płynnych oraz  uruchomieniu myjni samochodowej i wulkanizacji, stanowi to całościowy kompleks, oferujący klientom coraz większą i bardziej atrakcyjną gamę usług. Dwa kanały, sześć stanowisk aut osobowych albo cztery aut ciężarowych i dostawczych. Do tego profesjonalne biuro obsługi

Dostosowując się do potrzeb klientów oraz rynku lokalnego spółka otworzyła kwiaciarnię w zupełnie nowym, przestronnym obiekcie. W ofercie kwiaciarni oprócz wieńców znajdują się również wiązanki okolicznościowe, kompozycje kwiatowe oraz bukiety. Przygotowane wieńce oraz kompozycje kwiatowe perfekcyjnie wpiszą się w oczekiwania klientów a także osób przez nich obdarowywanych.

We wrześniu  2017 roku spółka zakupiła Zakład Kamieniarski „Dolomit”  z placem przy ul. Rzeźnianej 42 i  budynek mieszkalny przy ul. Dolnej 10. Miało to na celu rozwój branży kamieniarskiej jak również poszerzenie bazy, z przeznaczeniem na parking samochodów ciężarowych.

Spółka ciągle inwestuje w nowoczesny sprzęt, urządzenia, szkoli załogę, modernizuje obiekty, by były w lepszym standardzie i wyróżniały się w ciągle zmieniającym się otoczeniu.

Celem priorytetowym spółki jest zawsze profesjonalizm, a przede wszystkim  satysfakcja klientów z jakości świadczonych usług. Współpraca  z samorządami była, jest i będzie bardzo istotnym elementem działania przedsiębiorstwa. Napływające sygnały ze strony samorządów, udowadniają, że działalność spółki jest doceniana przez społeczeństwo i traktowana jako integralny element działalności lokalnej. Obecna polityka opiera się na pracy na rzecz środowiska, a sukces firma osiąga dzięki spełnianiu potrzeb i oczekiwań klientów. Mówiąc wprost dba o czystość i porządek w mieście i na terenie gmin powiatu bialskiego.

Spółka „Komunalnik” jest  ambitnym przedsiębiorcą i konsekwentnie dąży do realizacji założonych przez siebie celów. Ma wykwalifikowaną kadrę, która profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków. W obecnych czasach, aby osiągnąć sukces należy przede wszystkim postawić na rozwój kadry i jakość świadczonych usług.

Mimo dużej konkurencji oraz pomimo wszelkim trudnościom spółka stale ma znaczący udział w rynku lokalnym. Zgodnie z przyjętą strategią spółka zamierza kontynuować obraną ścieżkę wzrostu przez dywersyfikacje usług oraz inne inwestycje, mające na celu osiągnięcie stabilnego rozwoju i utrzymanie swojej pozycji.

Więcej informacji o firmie pod adresem https://komunalnik.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #ŚwiatowaFirmaWorldwideCompany  #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tym, których wartość rynkowa jest wyższa niż 100 mln zł, przyznaje tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.