Gepardy Biznesu

Propharma Sp. z o.o. w Warszawie jest Gepardem Biznesu 2015

Propharma Sp. z o.o. w Warszawie zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 62,1 proc.

Propharma Sp. z o.o. w Warszawie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 62,1proc.  To oznacza, że Propharma Sp. z o.o. w Warszawie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Propharma Sp. z o.o. w Warszawie
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 10021 10536 5,1
Zysk netto w tys. zł 145 373 157,7
Kapitał własny w tys. zł 1594 1967 23,4
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 186,2
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 62,1
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 1,4
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 3,5
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 5,0
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 2,5

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Propharma Sp. z o.o. w Warszawie.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.