Gepardy Biznesu

Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik SA jest Gepardem Biznesu 2015

Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik SA w Kraśniku zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 wyniosła w jej przypadku 165,7 proc.

Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik SA w Kraśniku wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 165,7 proc.  To oznacza, że Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik SA w Kraśniku rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik SA w Kraśniku
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 251524 287911 14,5
Zysk netto w tys. zł 1067 6146 475,9
Kapitał własny w tys. zł 91825 97971 6,7
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 497,1
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 165,7
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 0,4
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 2,1
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 2,6
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 1,3

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik SA w Kraśniku.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.