Efektywna Firma

Producenta Tłumików EDEX Sp. z o.o. Sp. k. jest Efektywną Firmą 2015

Producenta Tłumików EDEX Sp. z o.o. Sp. k. w Ostrowie Wielkopolskim jest Efektywną Firmą 2015.  Została  bowiem wyróżniona VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015.

Producenta Tłumików EDEX Sp. z o.o. Sp. k. w Ostrowie Wielkopolskim wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 15,6 proc., a to oznacza, że Producenta Tłumików EDEX Sp. z o.o. Sp. k. w Ostrowie Wielkopolskim działa tak efektywnie, że została wyróżniona w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015, w której wymagana jest średnia efektywność minimum 5 proc.
Producenta Tłumików EDEX Sp. z o.o. Sp. k. w Ostrowie Wielkopolskim może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 

Wyniki finansowe Producenta Tłumików EDEX Sp. z o.o. Sp. k. w Ostrowie Wielkopolskim
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 17061 14366 -15,8
Zysk netto w tys. zł 2795 2122 -24,1
Kapitał własny w tys. zł 6653 7211 8,4
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 -31,5
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 -10,5
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 16,4
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 14,8
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 31,2
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 15,6

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Producenta Tłumików EDEX Sp. z o.o. Sp. k. w Ostrowie Wielkopolskim.

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.