Gepardy Biznesu

Softhis sp. z o.o. w Krakowie jest Gepardem Biznesu 2015

Softhis sp. z o.o. w Krakowie  zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 224,2 proc.

Softhis sp. z o.o. w Krakowie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 224,2 proc.  To oznacza, że Softhis sp. z o.o. w Krakowie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Softhis sp. z o.o. w Krakowie
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 4097 5516 34,6
Zysk netto w tys. zł 59 406 588,1
Kapitał własny w tys. zł 814 1219 49,8
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 672,5
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 224,2
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 1,4
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 7,4
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 8,8
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 4,4

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Softhis sp. z o.o. w Krakowie.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.