Światowa Firma

Prawie 3 mld euro nadwyżki w handlu zagranicznym w I półroczu 2015 r.

Według wstępnych danych GUS, wartość eksportu towarów z Polski w I półroczu 2015 r. osiągnęła 87,2 mld euro, czyli była wyższa o 6,7 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Natomiast import do Polski wzrósł o 1,9 proc., do poziomu 84,3 mld euro. Wyniki te przełożyły się na przekształcenie notowanego w 2014 r. deficytu handlowego na poziomie ok. 971 mln euro w nadwyżkę o wartości 2 878 mln euro.

W okresie styczeń-czerwiec 2015 r. zdecydowanie lepsze wyniki osiągnięto w wymianie z rynkami rozwiniętymi gospodarczo, gdzie eksport wzrósł o 9 proc., przekraczając poziom 74,8 mld euro, a import o 3,6 proc., do 56,3 mld euro. W rezultacie nadwyżka obrotów z tymi krajami powiększyła się o 4,2 mld euro, do ponad 18,5 mld euro.

Wzrost eksportu do Unii Europejskiej był większy o 1 punkt procentowy niż w porównaniu do całej grupy rynków rozwiniętych i wyniósł 10 proc. Przy czym wzrósł w tym samym tempie do krajów strefy euro i nieco szybciej do pozostałych unijnych (o 10,2 proc). Sprzedaż do Niemiec, czyli na główny rynek eksportowy Polski wyniosła 23,5 mld euro i była o 10,2 proc. wyższa niż przed rokiem. Ponadto wśród ważniejszych krajów UE najszybciej wzrósł wywóz do Niderlandów (o 21,2 proc.), Hiszpanii (o 16,1 proc.), Czech (o 13 proc.), Wielkiej Brytanii (o 12,7 proc.), Włoch (o 11,7 proc.) oraz na Słowację (o 9,7 proc.).

Z kolei sprzedaż na pozaunijne rynki rozwinięte spadła o 2,3 proc., do 5,6 mld euro. Było to przede wszystkim następstwem spadku eksportu do Norwegii, gdzie w analizowanym okresie odnotowano jego zmniejszenie aż o 28,5 proc., do ok. 1,2 mld euro. Nie zdołało tego skompensować zwiększenie eksportu m.in. do Stanów Zjednoczonych (17,4 proc) oraz Kanady (o 12,7 proc.).

W handlu z pozostałymi krajami świata (bez rozwiniętych), I półrocze zarówno po stronie eksportu, jak i importu przyniosło spadek odpowiednio o 5,6 proc. (do ok. 12,3 mld euro) i o 1,3 proc. (do ok. 28 mld euro). Skutkowało to pogłębieniem deficytu o ok. 360 mln euro, do 15,6 mld euro.

Eksport na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw zmniejszył się o 24,8 proc. (do 4,7 mld euro), w tym do Rosji o 29,5 proc. (do niespełna 2,5 mld euro), a na Ukrainę o 11,4 proc. (do ok. 1,1 mld euro).

Natomiast sprzedaż towarów na pozostałe rynki rozwijające się (inne niż WNP) wzrosła w tym czasie o 12,4 proc. (do ponad 7,6 mld euro). Wśród nich dynamicznie zwiększył się eksport do Turcji (o 41,6 proc.), Chin (14,6 proc), Arabii Saudyjskiej (o 35,6 proc.) oraz Meksyku (o 64,3 proc.). Zmniejszyła się natomiast sprzedaż do Algierii (o 48,4 proc.) i Singapuru (o 64,7 proc.).

W przekroju towarowym szybciej niż przeciętnie zwiększył się eksport wyrobów drzewno-papierniczych (o 10,6 proc.), przemysłu lekkiego (o 10 proc.), ceramicznych (o 7,1 proc.) oraz dominujących w polskiej wymianie z zagranicą, wyrobów przemysłu elektromaszynowego (o 8,2 proc., do ponad 35,5 mld euro).

Spadek obrotów handlowych odnotowano w grupie produktów mineralnych. Obniżenie eksportu o 11,4 proc. oraz importu o 26,2 proc. doprowadziło do zmniejszenia deficytu o ponad 2,1 mld euro.

źródło: www.mg.gov.pl