Efektywna Firma

Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. w Gdyni jest Efektywną Firmą 2015

Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. w Gdyni jest Efektywną Firmą 2015.  Została  bowiem wyróżniona VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015.

Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. w Gdyni wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 13,6 proc., a to oznacza, że Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. w Gdyni działa tak efektywnie, że została wyróżniona w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015, w której wymagana jest średnia efektywność minimum 5 proc.
Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. w Gdyni może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 

Wyniki finansowe Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. w Gdyni
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 11955 12659 5,9
Zysk netto w tys. zł 1746 1597 -8,5
Kapitał własny w tys. zł 773 773 0,0
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 -2,6
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 -0,9
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 14,6
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 12,6
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 27,2
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 13,6

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J. w Gdyni.

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.