Polskie Brylanty

Potęgi Biznesu 2015 Usług Komunalnych

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe we wrześniu 2016 r. przeanalizował Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Potęga Biznesu 2015 uzyskały 4 firmy usług komunalnych spośród 784  w niej przebadanych, bo ich wartość rynkowa w marcu 2015 była wyższa niż 1 mld zł. Na podium znalazły się Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.,  AQUANET S.A. i  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Potęgi Biznesu od 2008 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Od 1 września 2016 r. za Potęgę Biznesu w Polsce uznaje firmę, której wartość rynkowa jest wyższa niż 1 mld zł, natomiast w innych krajach – wyższa niż 250 mln euro.

Przedstawiamy najnowszy ranking polskich firm według wartości rynkowej w marcu 2015 sporządzony na podstawie metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.

W połowie września 2016 r. dane do rankingu dostarczyła wywiadownia InfoCredit.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Instytutu Europejskiego Biznesu we wrześniu 2016 r. znalazł  39 729 takich przedsiębiorstw, policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2015 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

 Na tej podstawie stworzył ranking Potęgi Biznesu 2015 Usług Komunalnych.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

 

Image

Buława Biznesu, statuetka Konkursu Potęgi Biznesu, i Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu na II Ogólnopolskiej Konferencja Nowoczesnego Biznesu  w Warszawie  29 czerwca 2012 r.

Wyróżnione firmy mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Potęga Biznesu 2015 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Potęga Biznesu 2015 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników.

Potęgi Biznesu 2015 Usług Komunalnych według wartości rynkowej
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa firmy w marcu 2015 r.  w mln zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 do marca 2015 w proc. Średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2013 i 2014 r. w proc.
1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Warszawa 5950,6 -59,3 69,1
2 AQUANET S.A. Poznań 1398,7 20,0 13,5
3 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Kraków 1235,9 5,3 13,6
4 KATOWICKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA AKCYJNA Katowice 772,0 638,3 15,4
Pozostałe firmy
5 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Wrocław 682,9 -2,3 3,4
6 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Szczecin 622,7 38,3 12,8
7 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. Bydgoszcz 548,3 28,3 8,7
8 REMONDIS Sp. z o.o. Warszawa 511,1 12,6 8,5
9 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gdynia 499,0 32,8 10,9
10 SITA Polska Sp. z o.o. Warszawa 380,3 -32,1 15,7
11 AQUA S.A. Bielsko-Biała 369,0 -6,7 9,6
12 Bolesław – Recycling Sp. z o.o. Bukowno 311,0 102,6 18,0
13 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Lublin 309,0 10,2 6,2
14 Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Toruń 283,5 0,2 1,2
15 Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS – FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie 261,5 51,3 20,3
16 Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Dobrów 251,9 151,2 64,2
17 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gliwice 250,2 6,3 5,0
18 Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Opole 245,7 2,2 4,6
19 Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. Białystok 217,8 -4,9 2,3
20 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. Piaseczno 213,6 -6,7 3,3
21 Novago Sp. z o.o. Mława 194,9 27,1 12,5
22 SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A. Gdańsk 191,9 7,9 6,5
23 Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów Wrocław 188,8 94,3 11,5
24 Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. Tychy 187,8 -1,2 5,0
25 Rado Sp. z o.o. Chorzelów 181,4 37,7 20,1
26 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Białogard 177,9 28,5 9,7
27 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski 173,0 -14,8 9,3
28 Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Radom 172,2 -4,3 3,4
29 Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. Tarnów 167,9 -12,3 5,5
30 Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. Jastrzębie-Zdrój 163,0 -2,8 7,0
31 Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Zielona Góra 162,3 41,0 6,0
32 Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Chorzów 161,8 -24,8 11,1
33 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. Płock 159,8 8,6 4,9
34 Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza 156,0 28,8 22,8
35 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Jelenia Góra 156,0 -2,1 0,6
36 WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski 155,3 1,1 2,3
37 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Kołobrzeg 155,0 -17,7 17,2
38 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza 152,5 -3,2 11,1
39 Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych BOBREK S.J. Krzysztof I Paweł Kleszcz, Bronisław Koźbiał Bobrek 150,6 54,5 3,6
40 Eko Export S.A. Bielsko-Biała 145,5 -18,0 39,0
41 REMONDIS SZCZECIN Sp. z o.o. Szczecin 143,9 22,1 13,0
42 Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. Grudziądz 143,7 21,7 13,1
43 Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. Kielce 142,4 3,0 4,6
44 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Szczecinek 141,3 19,2 18,6
45 TOI TOI Polska Sp. z o.o. Warszawa 140,9 77,6 6,0
46 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Koszalin 140,3 2,6 3,3
47 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź 137,6 32,6 2,8
48 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Siedlce 134,3 3,7 8,2
49 Zakład Produkcji Rolnej Miropasz M.Wiczyński Sp. J. Mirowice 133,5 130,7 15,9
50 Wodociągi SŁUPSK Sp. z o.o. Słupsk 130,4 -2,4 8,1
51 Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. Gdańsk 130,1 -13,1 11,4
52 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Konin 126,9 9,3 6,2
53 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Włocławek 124,8 29,9 11,4
54 Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. Nowy Sącz 123,7 11,3 3,6
55 Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. Jastrzębie-Zdrój 120,9 11,6 8,1
56 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Głogów 119,1 -4,3 16,7
57 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. Tylmanowa 118,6 41,7 20,0
58 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. Kraków 117,5 22,4 3,2
59 Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. Rusko 113,7 271,6 14,9
60 Przedsiębiorstwo ARKOP Sp. z o.o. Bukowno 110,7 28,0 10,9
61 Krynicki Recykling S.A. Olsztyn 109,8 39,1 10,2
62 Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. Poznań 109,1 120,3 3,6
63 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. Częstochowa 105,6 -6,1 1,5
64 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.; Spółka Może Używać Skrótu Firmy: Mpgk Krosno Sp. z o.o. Lub Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. Krosno 104,3 3,6 3,6
65 Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Legnica 102,9 3,6 1,4
66 Harsco Metals Polska Sp. z o.o. Warszawa 102,7 36,3 17,3
67 Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. Polkowice 101,9 -7,8 1,4
68 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Jaworzno 99,7 -8,1 3,5
69 Cronimet Pl sp. z o.o. Inowrocław 98,9 126,8 0,4
70 LECH Sp. z o.o. P U H P Białystok 98,7 112,5 12,9
71 SANIPOR Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych Gdynia 96,4 2,0 5,9
72 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Katowice 95,4 49,1 5,7
73 Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Elbląg 93,9 4,5 0,5
74 Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Lesznowola 91,5 2,5 4,3
75 Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o. Otwock 90,0 15,3 1,5
76 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. Tychy 89,3 5,6 1,9
77 Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Nowy Targ 89,2 15,0 8,1
78 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przemyśl 89,2 -1,4 0,3
79 Zakład Przerobu Złomu Złomex S.A. Kraków 86,0 24,9 3,0
80 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. Bochnia 85,0 -8,8 24,9
81 Remondis Kraków Sp. z o.o. Kraków 83,8 -1,3 13,3
82 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. Brzeg 81,6 73,8 13,2
83 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. Toruń 80,8 26,0 10,8
84 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Cielcza 78,9 -2,6 1,5
85 Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świdnica 78,6 23,9 9,2
86 Aminex Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki 78,5 6,4 11,6
87 Suez Jantra Sp. z o.o. Szczecin 76,5 6,1 12,8
88 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świnoujście 74,9 19,5 2,0
89 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Suwałki 74,5 1,2 9,0
90 Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. Ustroń 74,0 3,5 0,6
91 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Mielec 73,3 -0,6 0,2
92 HSW – Wodociągi Sp. z o.o. Stalowa Wola 73,2 80,1 27,3
93 Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. Bolesławiec 72,7 71,0 12,7
94 Sita Zachód Sp. z o.o. Wrocław 72,3 26,0 9,9
95 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Skawina 71,9 24,9 3,0
96 Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. Leszno 71,4 29,9 7,4
97 Master Odpady i Energia Sp. z o.o. Tychy 71,2 42,8 9,0
98 Wałbrzyskie Przeds. Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wałbrzych 71,0 6,5 1,5
99 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. Płońsk 70,8 15,6 8,1
100 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wołomin 69,9 35,8 3,5
101 Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO – Babice Sp. z o.o. Stare Babice 69,9 -8,7 3,1
102 ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza 69,1 -29,5 9,0
103 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Olkusz 68,6 18,5 3,0
104 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ełk 68,3 12,6 6,0
105 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli Nowa Sól 68,1 -0,3 8,4
106 Miejsko Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. Oświęcim 67,9 20,8 11,5
107 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Dzierżoniów 67,7 21,1 6,5
108 Zakłady Sanitarne w Krakowie Sp. z o.o. Kraków 66,6 44,2 38,4
109 SANIKO Sp. z o.o. Przeds. Gospodarki Komunalnej Włocławek 66,0 53,7 11,4
110 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oławie Oława 65,6 21,9 13,7
111 ZGO Aquarium Sp. z o.o. Rawa Mazowiecka 65,1 275,5 19,6
112 Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. Mikołów 64,0 -2,4 1,4
113 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. Żyrardów 63,8 47,1 4,7
114 Miejskie Przeds. Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna 63,6 3,8 8,5
115 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ciechanów 63,5 16,7 6,7
116 Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz Sp. z o.o. Zgierz 63,4 14,4 6,4
117 Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Goleniów 62,0 2,7 2,2
118 REMONDIS GLIWICE Sp. z o.o. Gliwice 61,4 17,9 8,6
119 Żagańskie Wodociągi I Kanalizacje Sp. z o.o. Żagań 61,2 -1,1 4,1
120 Tonsmeier Selekt Sp. z o.o. Czempiń 61,0 -3,7 18,0
121 Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Konin 60,6 60,1 10,7
122 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Leszno 60,5 0,2 0,8
123 Rhenus Recycling Polska Sp. z o.o. Warszawa 60,0 250,4 12,4
124 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. Modliszewice 59,3 30,0 7,5
125 EKO – REGION Sp. z o.o. Bełchatów 59,1 108,4 2,3
126 EKOSYSTEM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Wąbrzeźno 58,8 54,1 25,1
127 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Kielce 58,6 52,7 20,5
128 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki 58,1 25,5 8,9
129 Przeds. Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gniezno 57,6 126,2 6,1
130 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zamość 57,3 -14,2 3,2
131 Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. Wrocław 57,0 8,8 1,0
132 BM Recykling Sp. z o.o. Andrychów 56,7 31,3 15,5
133 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Lubin 55,6 2,0 2,0
134 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Kęty 54,8 36,8 6,5
135 Ekologiczne Materiały Grzewcze Sp. z o.o. Gdańsk 54,4 -39,2 3,3
136 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Słupsk 54,2 38,9 9,5
137 Altvater Piła Sp. z o.o. w Pile Piła 54,0 7,8 9,5
138 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. Żory 53,6 -29,0 6,0
139 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Piła 53,5 -2,4 1,5
140 SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. Zakopane 53,3 -4,9 1,6
141 ECO – ABC Sp. z o.o. Bełchatów 53,2 16,0 12,7
142 Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Strzelce Opolskie 53,1 -15,1 8,0
143 WOD- KAN Sp. z o.o. Bialskie Wodociągi i Kanalizacja Biała Podlaska 53,1 -4,3 1,0
144 Zakład Rolniczo – Przemysłowy Farmutil HS S.A. Kaczory 52,2 -40,7 1,6
145 Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. Bydgoszcz 51,9 6,5 7,5
146 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki 51,8 36,9 8,2
147 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. Tarnobrzeg 51,3 -33,3 19,1
148 WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE Sp. z o.o. Kępno 51,2 5,4 3,4
149 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu Sp. z o.o. Żywiec 51,0 3,3 1,7
150 Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą 50,7 35,5 5,7
151 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Góra Kalwaria 50,5 -5,7 1,3
152 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Konin 49,6 -1,4 21,3
153 Inneko Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski 49,5 24,8 7,4
154 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie Chełm 49,4 6,1 3,4
155 Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. Gać 49,2 37,2 12,1
156 Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Kutno 49,1 -28,7 7,6
157 Bartko Sp. z o.o. Bartoszyce 48,3 1221,2 44,5
158 DS Auto Sp. z o.o. Chrzanów 48,0 53,3 3,9
159 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Siedlce 47,4 91,5 19,4
160 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. Rudno 47,3 1,6 8,2
161 Zakład Sprzątania Placów i Ulic S.J. Poznań 47,0 -37,0 23,4
162 KLIMAPOL Sp. z o.o. Jastków 46,5 8,4 7,7
163 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Strzegom 46,2 13,7 3,8
164 Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Wadowice 45,9 1,8 9,9
165 Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o. Nadarzyn 45,4 149,7 12,3
166 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys Swarzędz 45,3 35,8 15,5
167 TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. Zakopane 45,3 -1,6 0,4
168 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu Inowrocław 45,2 4,5 1,3
169 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Będzin 44,7 -2,2 1,7
170 Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. Świebodzin 44,2 109,8 7,6
171 Struga Spółka Akcyjna Struga S.A. Jezuicka Struga 43,8 64,9 6,1
172 EKOWIK Sp. z o.o. Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Władysławowo 43,6 25,2 7,0
173 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Susz 43,5 1,1 9,9
174 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Września 43,4 5,2 4,2
175 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. Ząbki 42,9 38,4 4,4
176 Eko Dolina Sp. z o.o. Łężyce 42,6 -34,6 3,7
177 Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. Płock 42,5 10,4 8,4
178 BOLESŁAW Sp. z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław 42,1 -0,9 11,2
179 SEPARATOR SERVICE Sp. z o.o. Piaseczno 41,6 16,4 17,7
180 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie 41,4 29,4 6,7
181 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Dolina Baryczy – Sp. z o.o. Milicz 41,3 -15,0 6,0
182 Oczyszczalnia Ścieków Warta S.A. Częstochowa 41,3 -32,8 4,1
183 Wodociągi Siemianowickie Aquasprint Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie 40,8 1,6 1,9
184 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Stargard 40,6 -4,5 0,5
185 Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o. Radzymin 40,4 -16,0 10,7
186 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Andrychów 40,1 2,5 4,6
187 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Eko Zec Sp. z o.o. Poznań 40,1 9,3 7,8
188 Przeds. Usług Komunalno – Transportowych Vikom S.J. Poznań 40,1 -17,4 37,9
189 Novago Żnin Sp. z o.o. Wawrzynki 40,0 81,1 6,9
190 PEGIMEK Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Świdnik 40,0 34,7 6,5
191 ELANA PET Sp. z o.o. Toruń 39,7 102,8 5,2
192 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łomża 39,5 -2,4 2,2
193 Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. Czeladź 39,5 -20,9 7,9
194 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. Zduńska Wola 39,5 0,0 1,7
195 Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Grodków 39,4 52,6 13,4
196 Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. Krzeszowice 39,2 0,6 4,8
197 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Koszalin 39,1 39,2 3,9
198 Tonsmeier Recykling Szkła Sp. z o.o. Ruda Śląska 38,9 31,7 11,7
199 EKO-MYŚL Sp. z o.o. Dalsze 38,3 -40,5 23,0
200 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oświęcim 38,1 1,5 1,1
201 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Nowa Ruda 37,9 -1,2 0,9
202 Zakład Komunalny Sp. z o.o. Opole 37,9 49,7 2,7
203 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Strzelin 37,9 -0,3 0,2
204 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK Sp. z o.o. Starogard Gdański 37,5 7,2 1,7
205 Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. Śrem 37,4 5,8 0,8
206 Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Grodzisku Wielkopolskim Grodzisk Wielkopolski 37,2 68,6 5,4
207 Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. Giżycko 36,9 3,4 2,9
208 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. Ryki 36,8 13,4 16,9
209 TRANS – FORMERS KARPATIA Sp. z o.o. Tarnów 36,3 34,7 12,3
210 Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. Kutno 36,1 -19,8 15,9
211 Cofinco-Poland Sp. z o.o. Katowice 36,0 -31,6 19,5
212 Koma Sp. z o.o. S.K. Ełk 35,8 287,9 20,0
213 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Wolsztyn 35,7 0,4 0,8
214 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Nowy Dwór Mazowiecki 35,3 -3,8 11,0
215 Ekofol Bugaj sp. j. Bieruń 34,9 68,5 5,2
216 Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Biuro Handlowe Wrocław 34,8 152,8 25,8
217 Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. Lubań 34,7 47,4 6,6
218 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Gorlice 34,2 -4,8 1,1
219 Steag Energo Mineral Sp. z o.o. Opole 33,8 1003,4 7,2
220 EKOWOOD Sp. z o.o. Zakład Wodociagów i Usług Komunalnych Namysłów 33,1 -8,4 3,2
221 WOD – KAN Sp. z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Skierniewice 32,8 9,1 3,2
222 Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne SU PE KOM Sp. z o.o. Sulechów 32,7 11,2 4,2
223 EKO – HETMAN Sp. z o.o. Nadarzyn 32,6 39,7 18,6
224 Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. Unieście 32,4 -0,3 0,1
225 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gostyń 32,3 1,3 1,6
226 Zakład Wodociągów I Kanalizacji Sława Sp. z o.o. Sława 32,1 15,0 5,0
227 HALDEX S.A. Katowice 32,0 -27,2 1,3
228 Wodociągi Sp. z o.o. Głuchołazy 32,0 -9,0 4,1
229 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. Nowy Tomyśl 31,8 28,6 4,5
230 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wik Sp. z o.o. Pruszcz Gdański 31,8 -1,0 3,0
231 WODOCIĄGI PUŁAWSKIE Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Puławy 31,7 0,2 0,2
232 Landeco Sp. z o.o. Katowice 31,5 -37,4 23,6
233 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Jarosław 31,0 -1,3 0,4
234 Cp Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Kraków 31,0 -22,9 42,4
235 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Puławy 30,7 89,2 4,4
236 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Chodzież 30,5 5,2 0,9
237 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. Środa Wielkopolska 30,3 11,9 1,2
238 SITA GŁOGÓW Sp. z o.o. Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Głogów 30,2 78,1 6,0
239 Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim Nowy Dwór Gdański 30,1 -0,8 1,9
240 PUK Serwis Sp. z o.o. Siedlce 29,9 327,9 11,5
241 Emka S.A. Żyrardów 29,8 170,6 6,8
242 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Kiełczów 29,8 11,0 8,3
243 WODOCIĄGI DĘBICKIE Sp. z o.o. Dębica 29,7 -0,8 0,3
244 WODOCIĄGI USTKA Sp. z o.o. Ustka 29,6 39,3 9,9
245 METALCO Sp. z o.o. Katowice 29,6 81,1 0,6
246 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. Chełm Gryficki 29,6 -1,7 0,4
247 Fbserwis Kamieńsk Sp. z o.o. Kamieńsk 29,5 109,1 3,6
248 Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Ostrów Mazowiecka 29,3 7,2 4,1
249 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo 29,1 11,4 4,9
250 Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. Łuków 29,0 0,8 2,5
251 Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. Łódź 29,0 3,7 2,3
252 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Chojnice 28,9 16,7 5,6
253 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dopiewo 28,7 5,0 0,6
254 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Przasnysz 28,7 8,5 5,7
255 Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. Trzcianka 28,7 -1,9 0,4
256 EMPEGEK w Sierpcu Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sierpc 28,6 20,3 3,8
257 ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. Wałbrzych 28,6 -29,6 6,0
258 Elektrosystem Sp. z o.o. S.K. Skwierzyna 28,4 173,0 23,7
259 Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. Tarnów 28,2 5,0 2,0
260 Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Głubczyce 28,0 1,2 0,6
261 Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Szubin 28,0 6,5 1,2
262 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Garwolin 27,9 -7,5 5,1
263 Zeusmet Sp. z o.o. S.K. Siemianowice Śląskie 27,6 125,9 50,5
264 Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Lubań 27,4 1,6 2,4
265 Recan Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Warszawa 27,3 216,4 1,9
266 CCR Relectra Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Warszawa 27,0 1,4 33,4
267 Gwda Sp. z o.o. Piła 26,9 -20,4 6,6
268 Przedsiębiorstwo Komunalne MIERZEJA Sp. z o.o. Stegna 26,6 1,8 1,5
269 Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Nakło nad Notecią 26,6 8,8 1,7
270 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Biłgoraj 26,6 -1,0 0,6
271 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Nowy Dwór 26,5 30,8 14,4
272 Zakład Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o. Nowa Wieś Lęborska 26,3 18,3 16,0
273 Chem Trans Logistic Haldex S.A. Sosnowiec 26,3 -36,9 3,7
274 Miejska Spółka SKO – EKO Sp. z o.o. Skoczów 26,1 0,9 1,3
275 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. Lipno 26,1 3,9 2,3
276 Zakład Gospodarki Odpadami S.A. Bielsko-Biała 25,9 15,1 5,1
277 CORIMP Sp. z o.o. Bydgoszcz 25,9 60,0 7,5
278 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. Szczecin 25,8 8,5 8,0
279 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Darłowo 25,8 -2,0 0,7
280 Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie Jarocin 25,7 -4,7 10,8
281 Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Płonia Sp. z o.o. Barlinek 25,6 -3,0 6,0
282 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Tomaszów Lubelski 25,4 3,9 1,0
283 Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp. z o.o. Warszawa 25,3 26,8 7,5
284 Cetor Sp. z o.o. Bydgoszcz 25,3 42,9 28,1
285 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Żary 24,6 38,6 5,6
286 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Kwidzyn 24,6 41,8 7,4
287 PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII KOMUNALNEJ Sp. z o.o. Pszczyna 24,6 -3,2 0,3
288 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. Komorniki 24,5 11,8 1,3
289 PGKiM Sp. z o.o. Aleksandrów Łódzki 24,4 4,3 1,2
290 GESCRAP POLSKA Sp. z o.o. Września 24,1 91,2 0,7
291 Suez Wschód Sp. z o.o. Lublin 24,0 -6,9 1,5
292 Recykl Organizacja Odzysku S.A. Śrem 24,0 147,0 5,6
293 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zabrze 23,8 -24,4 5,1
294 AMBA Sp. z o.o. PW Radzanów 23,7 791,0 14,3
295 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Gliwice 23,6 -1,9 0,4
296 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wągrowiec 23,6 0,1 3,8
297 Optima Recykling Sp. z o.o. Szydłowiec 23,6 73,4 6,8
298 Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Rawa Mazowiecka 23,3 30,7 3,7
299 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKO-MAZURY Sp. z o.o. Ełk 23,3 -28,8 6,8
300 Wodociągi i Kanalizacja Hydrokom Sp. z o.o. Kluczbork 23,3 -2,1 3,9
301 Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. Nowogard 22,9 709,5 6,0
302 Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Leżajsk 22,9 7,6 1,7
303 Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury Kos-Eko Sp. z o.o. Kościerzyna 22,9 24,7 2,1
304 Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowo-Przetwórcze Metal Plast Sp. z o.o. sp.k. Świebodzice 22,9 742,9 2,6
305 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sierakowice 22,8 -2,5 0,6
306 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o. o. Staszów 22,7 -8,3 2,4
307 Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. Iława 22,6 52,4 8,5
308 Mundo Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Lubin 22,6 1,2 13,4
309 Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. Pruszków 22,1 -24,4 3,2
310 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wyszków 22,0 -6,8 3,5
311 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wałcz 21,9 -10,5 2,6
312 Tonsmeier Zachód Sp. z o.o. Kiełcz 21,8 2,0 2,7
313 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. Nysa 21,8 39,1 4,7
314 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Zdzieszowice 21,6 7,8 5,1
315 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Choszczno 21,5 10,3 1,6
316 Quercus Sp. z o.o. Pasym 21,4 75,5 3,2
317 Cleaner Zakład Sprzątania Sp. J. Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz Elbląg 21,4 9,5 10,5
318 Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. Warka 21,3 2,0 1,0
319 Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. Wieruszów 21,3 -3,1 0,9
320 Średzka Woda Sp. z o.o. Środa Śląska 21,3 9,3 9,2
321 PEKOM S.A. Przedsiębiorstwo Komunalne Żary 20,9 -15,4 18,0
322 Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. Chojnice 20,8 7,1 2,5
323 Ekoprod Sp. z o.o. Bytom 20,7 63,1 2,8
324 Przeds Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zambrów 20,7 38,4 16,3
325 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Hrubieszów 20,6 28,0 6,1
326 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Tczew 20,6 -1,5 0,7
327 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Gryfino 20,6 25,1 1,1
328 Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. Konstantynów Łódzki 20,4 10,6 2,2
329 KOMES Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Komunalne Rypin 20,4 16,8 5,4
330 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Bielsk Podlaski 20,3 12,9 0,7
331 Elektroeko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Warszawa 20,2 0,2 4,6
332 DSS RECYKLING Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza 20,1 310,2 2,9
333 Międzyrzeckie Przeds. Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Międzyrzecz 19,8 -6,9 1,1
334 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Eksport-Import Ergpet Sp. z o.o. Pustków 19,6 67,9 12,1
335 Wodociągi Rewal Sp. z o.o. Pobierowo 19,6 6,5 1,4
336 Erp Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Warszawa 19,5 110,9 12,6
337 Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o. Kłodzko 19,4 -13,4 1,5
338 MPO Sp. z o.o. Białystok 19,3 -7,1 1,7
339 Port Service Sp. z o.o. Gdańsk 19,1 13,1 2,3
340 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Lębork 19,0 9,7 1,2
341 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mrągowo 19,0 20,3 7,3
342 URBIS Sp. z o.o. Gniezno 18,9 70,7 1,5
343 CEZ Produkty Energetyczne Polska Sp. z o.o. Chorzów 18,9 36,5 8,7
344 Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. Goleniów 18,9 34,0 3,8
345 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Siemiatycze 18,8 3,3 0,2
346 Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. Słubice 18,7 10,3 3,6
347 Hydro – Tech Sp. z o.o. Nowogrodziec 18,6 7,0 1,8
348 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Komunalnik Sp. z o.o. Biała Podlaska 18,6 62,1 10,5
349 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Solec Kujawski 18,2 4,4 4,2
350 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Brzeziny 17,9 3,1 11,4
351 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zawiercie 17,9 -14,7 2,6
352 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Złotów 17,8 10,6 6,8
353 Terra Recycling Sp. z o.o. sp.k. Grodzisk Mazowiecki 17,7 76,5 2,0
354 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Święta Katarzyna 17,7 62,1 6,1
355 Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Kraśnik 17,6 89,5 12,4
356 Rosmosis-Wawrzyniak Sp. z o.o. Perzyce 17,6 -21,1 9,0
357 Beskid-Ekosystem Sp. z o.o. Cięcina 17,5 1,1 1,9
358 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. Śrem 17,5 11,7 6,1
359 Sita Małopolska Sp. z o.o. Kraków 17,4 -46,2 4,4
360 Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o. Międzychód 17,4 -26,8 7,6
361 NAPRZÓD Sp. z o.o. Rydułtowy 17,2 198,9 3,4
362 Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Syców 17,1 38,9 4,7
363 Hydrogeotechnika Sp. z o.o. Kielce 17,0 -46,2 3,1
364 Rymoplast Polska Sp. z o.o. Przeczno 16,9 14,6 5,1
365 Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. Tczew 16,8 -44,6 8,3
366 Zakład Oczyszcania Miasta Sp. z o.o. Mysłowice 16,8 89,3 5,3
367 SILSCRAP Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Warszawa 16,7 1,1 0,0
368 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ciechanów 16,6 33,2 4,6
369 Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. Stargard 16,6 -4,9 2,7
370 Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Świdnica 16,4 -49,5 9,6
371 Inwest-Kom w Gniewie Sp. z o.o. Gniew 16,4 85,7 7,4
372 SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Płock 16,3 27,8 4,5
373 Suez Południe Sp. z o.o. Częstochowa 16,3 -51,9 4,3
374 Ekomax Sp. z o.o. Gliwice 16,2 -24,4 6,1
375 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Rzeszów 16,2 84,1 0,8
376 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Drawsko Pomorskie 15,9 -16,0 3,6
377 Wielobranżowe Przeds. Komunalne Sp. z o.o. Sieraków 15,9 54,6 6,2
378 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ziębice 15,8 -1,3 0,3
379 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Międzyrzec Podlaski 15,7 7,1 1,9
380 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Buk 15,6 28,9 5,5
381 Rekopack – Zawal S.J. Konin 15,6 623,4 6,8
382 Bieruńskie Przeds. Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. Bieruń 15,6 9,4 1,8
383 Miejski Zakład Oczyszczania W Wołominie Sp. z o.o. Wołomin 15,6 4,8 6,2
384 Wielobranżowy Zakład Usługowo – Produkcyjny I Handlowy Spomer Sp. z o.o. Iława 15,5 74,6 8,0
385 Agencja Komunalna Sp. z o.o. Brzeszcze 15,5 10,9 8,5
386 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Zabierzów 15,5 31,4 4,3
387 Lupo Plast S.J. Poznań 15,4 14,1 16,7
388 Transdźwig Zawadzcy S.J. Augustów 15,3 95,5 9,6
389 IB Sp. z o.o. Biały Dunajec 15,1 0,3 0,6
390 Eko-Service Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Chrzanów 15,1 -41,3 19,8
391 Ziemia Polska Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki 15,0 28,8 9,7
392 EKO-TECH PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO – USŁUGOWE A. MIERZWA I W. KURPASKI S.J. Wrocław 14,8 251,2 6,7
393 Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Oświęcim 14,8 32,3 10,0
394 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Lubartów 14,6 0,8 3,0
395 Przeds. Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Brzozów 14,5 1,4 2,5
396 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.w Radzyniu Podlaskim Radzyń Podlaski 14,4 -6,9 4,9
397 Przedsiebiorstwo Rodzinne Merta & Merta Sp. z o.o. Wrocław 14,3 72,9 9,3
398 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Pleszew 14,2 -17,2 3,9
399 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Węgrów 14,2 3,4 2,2
400 Przedsiebiorstwo Nogat Sp. z o.o. Malbork 14,2 28,4 2,9
401 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Legnica 14,2 -0,7 0,1
402 Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Wysokie Mazowieckie 14,0 1,8 0,5
403 Górna Raba Sp. z o.o. Mszana Dolna 14,0 26,2 10,2
404 Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. Bytów 13,9 12,9 3,2
405 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Krapkowice 13,8 6,5 1,3
406 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Działdowo 13,7 6,8 3,4
407 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Czersk 13,7 -1,4 0,5
408 Przedsiębiorstwo Melioracyjne Sp. z o.o. Pruszcz Gdański 13,7 35,1 11,6
409 Eko – Radomsko Sp. z o.o. Radomsko 13,6 18,9 7,5
410 Wiesław Janoszek Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych Wistal Przystajń 13,6 10,4 0,3
411 GEOTRANS S.A. Wrocław 13,5 -12,6 20,7
412 Newco Sp. z o.o. Szczecin 13,5 65,0 13,6
413 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalanej „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie Uniejów 13,5 -7,5 2,4
414 Przedsiębiorstwo Jasta Sp. z o.o. sp.k. Kamieńsk 13,2 -89,7 28,7
415 Remondis Olsztyn Sp. z o.o. S.K. Olsztyn 13,1 -48,5 5,3
416 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o.o. Sztum 13,0 21,1 4,3
417 Eko-Wtór Jakubiec Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Bystra 12,9 27,4 3,0
418 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Węgorzewo 12,8 -23,3 4,0
419 Drum – Clean – Recycling Sp. z o.o. Wola Krzysztoporska 12,7 55,7 2,5
420 Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. Sierzno 12,7 18,4 14,4
421 Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Złotów 12,7 59,8 7,1
422 Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o. Śmigiel 12,6 1,7 0,4
423 ENERGOKOM Sp. z o.o. Zakł. Usług Komunalnych Rakszawa 12,6 126,3 6,0
424 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Krasnystaw 12,5 3,6 5,0
425 Rafit Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Kielce 12,5 97,2 11,4
426 Dezako Sp. z o.o. Dębica 12,5 19,6 0,9
427 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych FEB-EKO Sp. z o.o. Oława 12,4 54,4 17,0
428 Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. Braniewo 12,4 2,9 1,9
429 Petro Point Sp. z o.o. Gdańsk 12,4 59,4 16,0
430 Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. Świdnik 12,4 47,4 12,4
431 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. Starogard Gdański 12,3 31,8 2,4
432 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Tarnów 12,2 -24,5 4,8
433 Komunalna Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. Sarzyna 12,2 23,4 4,0
434 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Hajnówka 12,1 -0,8 0,8
435 Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. Kotórz Mały 12,0 14,5 7,1
436 Jaro Sp. z o.o. Lublin 12,0 321,3 10,0
437 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. Malbork 12,0 -15,3 4,4
438 Duet Sp. z o.o. Firma Handlowo – Usługowa Łódź 11,9 238,9 5,3
439 Międzygminne Przeds. Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Wardyń Górny 11,9 81,8 14,1
440 Taro Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Lisi Ogon 11,9 -47,9 22,3
441 Przeds. Usług Komunalnych Sp. z o.o. Węgrzce 11,9 53,9 2,8
442 UNIMARK Sp. z o.o. Wadowice 11,8 -8,9 5,3
443 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pisz 11,6 33,6 2,2
444 Biokrap Sp. z o.o. Krapkowice 11,6 3,8 10,6
445 Elektrorecykling Sp. z o.o. Sękowo 11,5 52,8 7,7
446 Geotrade Sp. z o.o. Wrocław 11,5 56,2 15,1
447 GDAŃSKIE MELIORACJE Sp. z o.o. Gdańsk 11,5 20,4 2,5
448 Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Warszawa 11,5 61,5 6,4
449 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o.o. Dzierzgoń 11,4 -2,0 1,2
450 Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. Chełmno 11,3 45,0 6,7
451 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o. Lubsko 11,0 1,4 10,7
452 Awas – Serwis Sp. z o.o. Warszawa 11,0 20,4 5,8
453 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Pysznica 11,0 -14,0 2,6
454 Kompostech Sp. z o.o. Nowy Sącz 11,0 -4,5 14,4
455 Przedsiębiorstwo Comal Sp. z o.o. Gdańsk 11,0 -67,1 9,8
456 „Ekom” Maciejczyk sp. j. Nowiny 10,9 -29,7 11,5
457 Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o. Niedomice 10,8 -1,1 3,1
458 Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Sp. z o.o. Alwernia 10,8 -1,7 0,6
459 Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. Ostrów Wielkopolski 10,7 -39,8 3,3
460 Eco – Pol Sp. z o.o. Pruszcz 10,6 23,3 12,5
461 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Kamienna Góra 10,5 16,5 5,6
462 Zakład Wodociągów Usług Komunalnych Sp. z o.o. Białe Błota 10,5 -1,7 1,0
463 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łask 10,5 3,7 0,9
464 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. Jaworzno 10,5 -19,0 1,9
465 ALUTOP Sp. z o.o. Warszawa 10,4 62,2 6,2
466 INTERPROMEX Sp. z o.o. P T H U Będzin 10,3 7,6 1,5
467 Zakład Usługowy Recyklon Piotr Radosz S.J. Koszalin 10,3 124,3 5,4
468 Miejskie Przeds. Wodociągów I Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. Poddębice 10,2 0,2 1,0
469 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Głowno 10,2 9,0 2,4
470 EKO M.Golik, J.Konsek, A.Serwotka S.J. Rybnik 10,1 -8,6 5,7
471 Komsort Sp. z o.o. Warszawa 10,0 189,9 22,7
472 Fst Ventures Sp. z o.o. Toruń 9,9 77,3 22,6
473 Kommunalservice Vornkahl Polska Sp. z o.o. Tczew 9,9 23,8 13,6
474 SEGI-AT Sp. z o.o. Warszawa 9,7 -3,8 6,1
475 Sintac – Polska Joint Venture Sp. z o.o. Warszawa 9,7 19,5 8,8
476 Amar Sp. z o.o. Pszów 9,7 -15,1 8,4
477 Miejski Zakład Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o. Kalwaria Zebrzydowska 9,5 13,5 5,1
478 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Dzierżoniów 9,5 17,8 7,8
479 Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Eko Sp. z o.o. Kalisz 9,5 -42,5 5,4
480 Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o. o. Wschowa 9,5 31,9 2,2
481 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Kętrzyn 9,5 0,5 0,7
482 TRANS – NET S. A. Przeds. Użyteczności Publicznej Police 9,2 45,3 2,8
483 3spare Sp. z o.o. Białystok 9,2 -33,6 3,7
484 Remondis Olsztyn Sp. z o.o. Warszawa 9,2 -14,1 150,2
485 Depol Sp. z o.o. Bydgoszcz 9,2 19,9 0,8
486 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Lubawa 9,1 20,3 6,7
487 Eko-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Warszawa 9,1 9,7 1,8
488 HYDROKAN Sp. z o.o. Gdańsk 9,0 -4,0 13,1
489 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski Kraków 9,0 167,1 2,7
490 Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Sp. z o.o. Chocznia 9,0 25,4 6,7
491 Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. Gubin 8,9 20,5 0,6
492 Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o. Jezierzyce 8,9 163,7 3,8
493 Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe HETMAN Sp. z o.o. Florianów 8,9 23,4 2,4
494 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ropczyce 8,8 -41,6 5,5
495 Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Wołów Sp. z o.o. Wołów 8,8 -48,3 6,9
496 Ekosystem Sp. z o.o. Wrocław 8,8 185,7 1,2
497 Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A. Warszawa 8,7 -2,8 16,1
498 Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. Konin 8,7 -12,2 5,3
499 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Ząbkowice Śląskie 8,5 -16,0 2,1
500 Goskom Sp. z o.o. P P U Praszka 8,4 39,8 3,6
501 Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. Krzyż Wielkopolski 8,4 20,2 3,6
502 Ekos Poznań Sp. z o.o. Poznań 8,4 -35,2 5,6
503 Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe Algawa Sp. z o.o. Aleksandrów Kujawski 8,4 16,0 4,7
504 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Bielawa 8,3 37,8 5,7
505 Maya Victory Sp. z o.o. Warszawa 8,3 -9,0 5,9
506 Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej W Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. Nowogród Bobrzański 8,2 -15,9 3,1
507 Drop Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego I Elektronicznego S.A. Warszawa 8,2 38,1 38,0
508 Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 8,1 -5,1 9,7
509 Nova Sp. z o.o. Nowy Sącz 8,1 -24,6 4,0
510 Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Łobżenicy Sp. z o.o. Łobżenica 8,0 -0,2 1,0
511 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Nidzica 8,0 12,2 2,3
512 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Kargowa 8,0 -2,3 2,0
513 Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej Mieroszów Sp. z o.o. Mieroszów 7,9 0,0 1,2
514 Przeds. Oczyszczania Ścieków Gubin – Guben Sp. z o.o. Gubin 7,9 -38,0 4,9
515 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Świdwin 7,9 -24,4 2,3
516 Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Warszawa 7,9 171,8 6,6
517 Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o. Rakoniewice 7,8 -4,3 3,0
518 Eco Timber Sp. z o.o. Białystok 7,7 -61,0 14,3
519 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Międzyzdroje 7,7 -7,0 11,4
520 Bio – Med Sp. z o.o. Kielce 7,7 -9,5 3,6
521 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Komopal Sp. z o.o. Opalenica 7,6 -0,8 2,7
522 PHJ Sp. z o.o. sp.k. Białystok 7,6 306,7 13,2
523 Epuro Polska Industrial Water Sp. z o.o. Poznań 7,6 -35,6 3,4
524 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. Gostynin 7,6 5,8 0,9
525 Ecostrefa Sp. z o.o. Sopot 7,5 159,7 11,0
526 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu Bolesławiec 7,5 21,5 1,0
527 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Konin 7,5 -12,8 2,9
528 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Września 7,4 76,6 3,5
529 Zakład Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o. Skwierzyna 7,4 49,4 4,6
530 Prowod Sp. z o.o. Czarnowąsy 7,4 64,8 5,6
531 PU-PiH COM-D Sp. z o.o. Jawor 7,3 -3,2 0,9
532 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej Sp. z o.o. Limanowa 7,3 4,6 1,4
533 Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Imielinie Imielin 7,3 -6,0 6,8
534 Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. Lublin 7,3 1,0 11,5
535 ART – EKO Asenizacja Utylizacja Recykling Sp. z o.o. Wrocław 7,3 16,7 8,2
536 Amest Otwock Sp. z o.o. Otwock 7,2 203,3 3,6
537 Oiler Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A. Gdańsk 7,2 61,4 3,2
538 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami W Suwałkach Sp. z o.o. Suwałki 7,1 -21,4 5,8
539 Metal Management Sp. z o.o. Kozy 7,0 108,0 15,1
540 Komex Sp. z o.o. Przeds. Usług Komunalnych Jastarnia 7,0 116,4 8,8
541 Pelkom Sp. z o.o. Pelplin 6,9 33,3 3,2
542 Mobile Auto Sp. z o.o. Chrzanów 6,9 300,5 4,1
543 VIG Sp. z o.o. PPUH Dąbrowa Górnicza 6,8 121,4 3,4
544 NRR Grupa Poldim Sp. z o.o. Sieradza 6,8 13,9 1,5
545 Kawon Sp. z o.o. Łódź 6,8 265,9 5,6
546 Euro Trend BRD Sp. z o.o. Legionowo 6,7 264,1 5,3
547 Fox Recykling Sp. z o.o. Gdynia 6,7 153,5 2,9
548 Argo – Film Spółdzielnia Pracy Warszawa 6,6 984,9 4,0
549 Branżowa Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Tarnów 6,6 -42,4 25,0
550 Begreco Sp. z o.o. Czerwonak 6,6 23,3 18,0
551 HSW – LORRESTA Sp. z o.o. Stalowa Wola 6,5 12,6 13,5
552 Remondis Świdnik Sp. z o.o. Świdnik 6,5 49,8 5,8
553 Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Maków Mazowiecki 6,5 -8,4 1,1
554 Somex Sp. z o.o. Sompolinek 6,4 228,0 6,8
555 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Goleniów 6,4 -4,3 0,4
556 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Hajnówka 6,3 -43,4 3,3
557 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Brzeźno 6,3 0,4 0,7
558 Zakład Usług Komunalnych – Sp. z o.o. Krośniewice 6,3 -56,3 7,2
559 PEWIK Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociagów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Prabuty 6,1 -14,5 2,0
560 Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. Sławki 6,1 -5,8 3,2
561 Lubskie Wodociągi I Kanalizacja Sp. z o.o. Lubsko 6,0 119,0 2,9
562 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Więcbork 6,0 23,1 1,8
563 Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski 5,9 78,1 0,7
564 Prodigo Sp. z o.o. Wrocław 5,9 1468,5 6,5
565 Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. Koźmin Wielkopolski 5,9 66,2 8,0
566 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Rabka-Zdrój 5,8 -31,7 3,0
567 Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. Nisko 5,8 6,0 2,4
568 Usługi Komunalne Sp. z o.o. Głubczyce 5,7 -15,2 1,2
569 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Nowe Miasto Lubawskie 5,7 6,4 0,6
570 Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o. Drobin 5,6 -30,9 9,5
571 Miejski Zakład Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o. Golub-Dobrzyń 5,6 19,8 7,3
572 Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Bystrzyca Dolna 5,6 29,4 5,2
573 Przeds. Komunalne Komax Sp. z o.o. Kęty 5,6 20,0 0,6
574 Przeds. Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Chełm 5,6 6,6 1,5
575 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Starkom Sp. z o.o. Starogard Gdański 5,6 87,1 1,4
576 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemkowie Sp. z o.o. Przemków 5,6 -3,5 8,4
577 TOPEKO Sp. z o.o. Będzin 5,5 -53,2 8,8
578 Electro – System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Warszawa 5,5 20,6 3,6
579 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Brodnica 5,4 19,9 1,7
580 Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. Warszawa 5,3 -12,6 0,9
581 Ekolab Sp. z o.o. Kobylnica 5,3 156,1 4,4
582 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Oświęcim 5,2 12,2 0,5
583 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łobez 5,2 203,5 3,9
584 Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. Biała 5,1 4,9 2,9
585 Total Eko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Olsztyn 5,1 -1,7 50,8
586 Ekoeuropa Energy Sp. z o.o. Warszawa 5,1 22,5 21,2
587 Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o. Przedmość 5,1 32,4 8,9
588 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Janikowo 5,0 46,5 2,9
589 Milatrans Sp. z o.o. Białystok 5,0 3,4 9,5
590 Ekoteam Sp. z o.o. Węgrów 4,9 190,5 5,9
591 Ccr Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Warszawa 4,9 88,3 19,1
592 Hydro – Lew Sp. z o.o. Usługi Wodno – Kanalizacyjne Lewin Brzeski 4,9 -2,7 2,2
593 Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Postomino 4,9 36,2 3,4
594 Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków WOD – KAN Sp. z o.o. Mława 4,8 -46,2 4,5
595 Atol Sp. z o.o. Rzeszów 4,8 49,9 1,9
596 Remondis Dolny Śląsk Sp. z o.o. Oława 4,8 -53,5 2,1
597 Eko-Raszyn Sp. z o.o. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Raszyn 4,8 190,3 2,2
598 Eko – Wisła Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów Sulnówko 4,7 -10,3 5,1
599 Plada Sp. z o.o. Chrząstowice 4,7 70,8 17,8
600 Przeds. Usług Komunalnych Sp. z o.o. Gorzyce Wielkie 4,7 2,9 3,9
601 Sita Sp. z o.o. Przemyska Gospodarka Komunalna Przemyśl 4,6 -8,4 1,4
602 Panta Sp. z o.o. Gdańsk 4,6 111,0 2,1
603 Przedsiębiorstwo Komunalne Sanikom Sp. z o.o. Bełchatów 4,6 -35,3 2,5
604 Agora-1 Sp. z o.o. PW Lębork 4,5 63,8 11,1
605 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Sławno 4,5 53,3 4,2
606 Zakład Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o. Wołczyn 4,5 21,9 2,0
607 Przedsiębiorstwo Komunalne Gniewkowo Sp. z o.o. Gniewkowo 4,4 20,6 1,2
608 Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Chocianów 4,4 47,0 7,0
609 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Eurostar Sp. z o.o. Komorówko 4,4 41,9 3,8
610 CLIF Sp. z o.o. Skawina 4,3 -22,3 3,2
611 Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej Sp. z o.o. Wielichowo 4,3 5,4 3,9
612 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. Złotów 4,3 13,1 4,0
613 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Hemar Sp. z o.o. Poznań 4,2 -43,1 11,7
614 Technika Sp. z o.o. Poznań 4,2 54,7 10,3
615 Metal Scrap Sp. z o.o. Zabajka 4,2 -27,3 1,8
616 Remondis Kroeko Sp. z o.o. Krosno 4,2 33,3 2,0
617 PREH Sp. z o.o. Kraków 4,1 19,7 24,3
618 Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Sp. z o.o. Bisztynek-Kolonia 4,1 331,6 9,0
619 Energo-Eko-Plus Sp. z o.o. Kielce 4,0 29,6 1,7
620 PHU Marex Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Chorzów 3,9 85,4 2,2
621 Enpex Sp. z o.o. PUP Gdańsk 3,9 167,9 12,5
622 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Ślesin 3,9 12,9 0,7
623 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o. Sejny 3,9 8,0 0,8
624 GLOB KON – WIT Polska Organizacja Odzysku S.A. Warszawa 3,9 41,0 19,0
625 Komunal Express Sp. z o.o. Jankowo Gdańskie 3,8 316,3 4,3
626 Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. Słupsk 3,7 89,9 1,8
627 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Biskupcu Sp. z o.o. Biskupiec 3,7 11,4 3,3
628 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agora Sp. z o.o. Wejherowo 3,7 1,6 6,8
629 PROTE – Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. Poznań 3,7 -76,1 6,3
630 Zakład Gospodarki Komunalnej W Morawicy Sp. z o.o. Morawica 3,7 15,5 1,2
631 Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Eko Sp. z o.o. Rzepin 3,7 0,8 0,7
632 Polska Grupa Gospodarki Odpadami Ekogal-Ekopur Sp. z o.o. Zgierz 3,7 40,8 3,3
633 TAS Sp. z o.o. Kokoszkowy 3,6 167,3 7,0
634 AQUA Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Szczytno 3,6 72,7 1,6
635 Anmira Sp. z o.o. Kraków 3,5 85,1 9,4
636 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku Wierzbinek 3,4 43,4 2,5
637 Przeds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Teresin 3,4 -8,3 1,4
638 R – Power Polska Sp. z o.o. Lubin 3,4 175,5 5,4
639 Ekotech Inżynieria Popiołów sp. z o.o. Warszawa 3,3 -15,9 6,4
640 Dankan Sp. z o.o. Inowrocław 3,3 49,5 16,3
641 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Chełmża 3,3 152,8 2,0
642 Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Ekociech Sp. z o.o. Ciechocinek 3,3 -5,2 2,8
643 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Nidzica 3,2 -19,6 1,1
644 Aquanet Mieścisko Sp. z o.o. Mieścisko 3,2 11,7 4,4
645 Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Balin 3,1 -80,3 12,8
646 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnik Sp. z o.o. Kętrzyn 3,1 -4,4 0,4
647 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dębno 3,1 39,8 1,8
648 Zakład Gospodarki Odpadami Green Sp. z o.o. Niemcz 3,1 1973,1 11,1
649 Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o.o. Rzeczenica 3,1 205,8 9,3
650 Tom Elektrorecykling Sp. z o.o. Szczecin 3,0 -23,9 2,0
651 Zgo-Nova Sp. z o.o. Jarocin 3,0 74,2 3,1
652 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. Żagań 3,0 -33,3 3,1
653 Millbery Holding Sp. z o.o. Warszawa 2,9 88,6 3,1
654 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Łobez 2,9 -3,1 5,2
655 Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Bartoszyce 2,8 -17,2 1,0
656 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Siedzibą w Lubrańcu Lubraniec 2,8 49,2 3,3
657 Tom Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Szczecin 2,8 -38,7 8,4
658 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Kobyla Góra 2,8 13,2 4,4
659 Utylimed Sp. z o.o. Lublin 2,7 161,9 3,0
660 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Otmuchów 2,7 33,9 5,3
661 Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. Świdnica 2,7 -10,9 0,7
662 Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. Wschowa 2,7 -50,0 1,8
663 Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. Lisia Góra 2,7 23,4 1,6
664 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Grajewo 2,6 -12,2 5,5
665 Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Krokowa 2,6 12,8 2,4
666 A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o. Lubliniec 2,6 10,2 3,3
667 Adw Usługi Dla Środowiska Sp. z o.o. Oświęcim 2,5 98,2 12,1
668 Folplast Sp. z o.o. Kościan 2,5 20,4 1,6
669 Ekologiczna Gospodarka Odpadami – Likwidacja i Transport Egolit Sp. z o.o. Łanięta 2,4 115,8 5,2
670 Spółdzielnia Usług Rolniczych We Wronkach Ćmachowo 2,4 31,2 1,1
671 Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. Zaścianki 2,4 21,8 1,3
672 Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Szyce 2,4 118,8 2,3
673 SZOP Sp. z o.o. Nowy Dwór Gdański 2,4 14,0 1,3
674 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Sompolno 2,4 6,4 1,7
675 Elektrorecykling Sp. z o.o. Przeźmierowo 2,4 -17,2 6,5
676 Alba Miejskie Przeds. Oczyszczania Sp. z o.o. Olkusz 2,3 -63,4 13,7
677 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dobre Miasto 2,3 1,5 0,5
678 Eko Zysk 1 Sp. z o.o. Nowy Modlin 2,3 139,8 1,6
679 TWK-ZAG Sp. z o.o. Wola Łaska 2,3 -0,3 2,7
680 Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami Sp. z o.o. Orneta 2,2 107,0 12,5
681 Wodociągi i Kanalizacja Trzyciąż Sp. z o.o. Trzyciąż 2,2 216,9 8,2
682 Santa-Eko Sp. z o.o. Sandomierz 2,2 50,0 1,3
683 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Nowogard 2,1 39,3 1,7
684 Pras – Złom Sp. z o.o. Siedlce 2,1 54,8 2,8
685 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o.o. Wołów 2,1 3,9 0,5
686 Togomet Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Oświęcim 2,1 170,9 3,4
687 Tempo Sp. z o.o. Kłodzko 2,1 35,7 4,1
688 Eco – Cars Sp. z o.o. Poznań 2,1 23,9 6,3
689 Dol-Eko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Wrocław 2,0 -51,4 11,5
690 Raf Ekologia Sp. z o.o. Jedlicze 2,0 -30,2 0,8
691 MKD Sp. z o.o. Koszalin 2,0 -63,2 21,3
692 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zelowie Sp. z o.o. Zelów 2,0 140,3 3,5
693 Michjan Sp. z o.o. sp.k. Warszawa 2,0 413,0 1,0
694 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Barlinek 2,0 4,0 2,4
695 Polska Grupa Recyklingu Proeko sp. z o.o. Legionowo 2,0 -67,1 9,2
696 Sas Sp. z o.o. Częstochowa 1,9 12,2 0,8
697 Dekonta Polska Sp. z o.o. Kielce 1,9 112,0 3,1
698 Ekopak Sp. z o.o. Pilchowo 1,9 -44,0 14,0
699 KOM-LUB Sp. z o.o. Luboń 1,9 -39,6 2,7
700 Ecopartner Sp. z o.o. Gdańsk 1,9 2,9 1,8
701 CRP Sp. z o.o. Poznań 1,8 0,2 7,8
702 Spółka Komunalna Błysk Sp. z o.o. Pruszcz 1,8 32,8 3,1
703 MD Prestige Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Warszawa 1,8 -42,8 0,7
704 Przeds. Wodociągowe Łeba – Wicko Sp. z o.o. Nowęcin 1,8 393,3 4,9
705 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kom-Łar Sp. z o.o. Wola Szczucińska 1,8 329,0 5,8
706 Surmat Sp. z o.o. P P U Częstochowa 1,8 -8,8 1,5
707 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sp. z o.o. Nowy Dwór Gdański 1,7 -23,0 7,6
708 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Baborów 1,7 102,6 1,3
709 Kontramet Bis Sp. z o.o. Wieliczka 1,7 63,2 5,7
710 Zakład Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o. Strachocin 1,7 47,4 3,4
711 Ravicon Sp. z o.o. Kraków 1,6 -22,5 14,5
712 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Sędziszów Małopolski 1,6 -11,6 1,2
713 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Tyszowce 1,6 277,8 2,5
714 Ecer Recykling Sp. z o.o. Luboń 1,6 -44,6 6,6
715 Albeco Marlena Szczepańska Sp. z o.o. Sikory 1,5 9,0 14,5
716 Lilan Sp. z o.o. Chwaszczyno 1,5 -27,4 21,5
717 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Prószków 1,4 -40,6 1,5
718 Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowo-Handlowe EKO-GROŃ Jerzy i Paweł Szarzec S.J. Wisła 1,4 -40,1 6,5
719 Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe Zagroda Sp. z o.o. Strzyżów 1,4 134,7 1,2
720 Budjan Sp. z o.o. Węgierska Górka 1,4 4,7 5,2
721 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Świecie 1,4 -14,7 0,5
722 Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. Mrocza 1,4 -0,4 1,3
723 Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Pułtusk 1,4 -8,4 1,0
724 Europlast Sp. z o.o. Strzałkowo 1,4 -55,8 3,6
725 Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o. Główczyce 1,4 -13,5 3,3
726 Formid Sp. z o.o. Warszawa 1,3 173,6 2,8
727 Metex Sp. z o.o. Warszawa 1,3 -7,7 0,8
728 Heathland Sp. z o.o. Nowy Dwór Mazowiecki 1,3 55,7 2,1
729 Silver – Plast Sp. z o.o. Morąg 1,3 136,3 0,6
730 Oczyszczalnia Sp. z o.o. Podolsze 1,3 -12,0 5,0
731 Stakom-Eko Partner Sp. z o.o. Tuchomie 1,3 31,2 8,8
732 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Iwanowicach Iwanowice Dworskie 1,2 92,4 5,5
733 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Olszyna 1,2 21,9 3,4
734 Zakład Produkcji Wody Pitnej Baranów Sandomierski Sp. z o.o. Baranów Sandomierski 1,2 0,2 4,4
735 Eko – Tech Sp. z o.o. Starogard Gdański 1,2 34,6 2,7
736 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Abba-Ekomed Sp. z o.o. Toruń 1,2 -30,0 3,8
737 Ekoberga Sp. z o.o. S.K. Katowice 1,1 -83,4 13,0
738 Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o. Bystrzyca Kłodzka 1,1 -7,2 0,4
739 Sortecco Sp. z o.o. Gdynia 1,1 21,6 2,1
740 Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o. Krzeszowice 1,1 -68,2 3,2
741 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe i Produkcyjne Gepex Sp. z o.o. Wodzisław Śląski 1,1 -68,1 8,9
742 HADLUX Sp. z o.o. Zakład Usług Komunalnych Sobótka 1,1 16,8 0,3
743 Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. Golub-Dobrzyń 1,1 116,5 1,1
744 Traidenis – Pol Sp. z o.o. Olecko 1,0 40,8 1,0
745 Zakład Usług Inżynierskich Trafic Sp. z o.o. Słupsk 1,0 18,7 1,6
746 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Mieszkowice 1,0 65,1 1,4
747 Intereko Sp. z o.o. Opole 1,0 226,5 1,0
748 ZUK Lubowidzki Sp. z o.o. Mrągowo 1,0 18,5 5,2
749 Przeds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drzewicy Sp. z o.o. Drzewica 1,0 -37,9 2,9
750 ARG LIV Sp. z o.o. Poznań 0,9 305,0 2,4
751 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne Eko Neutral Elektron Sp. z o.o. Gorlice 0,9 7,0 2,6
752 Rezor Sp. z o.o. Gdańsk 0,9 -37,3 4,0
753 Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. Babice 0,9 3,7 2,8
754 Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej Sp. z o.o. W Bisztynku Bisztynek 0,9 -12,4 2,3
755 TPO Sp. z o.o. Łódź 0,9 -84,1 7,7
756 Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach-Zdroju Sp. z o.o. Duszniki-Zdrój 0,8 17,4 0,3
757 Kasprowicz i Spółka Sp. z o.o. Wrocław 0,8 26,8 1,5
758 Usługi Komunalne Sp. z o.o. Horyniec-Zdrój 0,8 122,4 2,9
759 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Sulęcin 0,8 -32,9 1,7
760 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica Ergo Sp. z o.o. Trzebnica 0,8 67,3 0,5
761 Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze w Woli Uhruskiej Sp. z o.o. Wola Uhruska 0,8 35,0 2,5
762 Przedsiębiorstwo Komunalne Hemiz Bis Sp. z o.o. Prochowice 0,8 76,1 0,5
763 Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni Żołynia 0,8 121,1 0,9
764 Dom Recyklingu Sp. z o.o. Prochowice 0,7 19,0 4,5
765 Przeds. Usług Komunalnych Sp. z o.o. Prostki 0,7 23,4 0,6
766 Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o. Chociwel 0,7 65,2 2,5
767 Technika Sanitarna Sp. z o.o. Poznań 0,7 95,2 2,7
768 Renomet Recykling Sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski 0,6 13,5 1,4
769 Eko Hybres sp. z o.o. Głogów Małopolski 0,6 -69,4 10,4
770 Przedsiębiorstwo Komunalne Kalteks Sp. z o.o. Kalwaria Zebrzydowska 0,6 -17,0 0,9
771 Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Łubniany 0,5 65,3 2,4
772 Wod – Kan Sp. z o.o. PPU Złoty Stok 0,5 82,5 1,9
773 Ecomaster Plastics Sp. z o.o. Wrocław 0,5 146,9 1,9
774 Partner Sp. z o.o. Warszawa 0,5 -45,1 4,0
775 Dobre Paliwa Sp. z o.o. Warszawa 0,5 65,9 0,1
776 Fenix Sp. z o.o. Gdynia 0,5 -51,8 7,8
777 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej Sp. z o.o. Stare Kurowo 0,5 21,9 2,1
778 Przedsiębiorstwo Usługowe Agrożel Sp. z o.o. Petryki 0,4 -49,8 5,4
779 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Stol-Bet Sp. z o.o. Dąbrowa Tarnowska 0,4 -20,4 2,5
780 Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Płońsk 0,3 3,0 0,9
781 ZUK Wema Sp. z o.o. Kolnik 0,3 -64,5 6,6
782 Agreco Service Spółka z o.o. Kostrzyn nad Odrą 0,3 25,1 0,7
783 Eko.Recycling Sp. z o.o. Macierzysz 0,2 -50,4 2,8
784 P.W. Eko-Bamir Sp. z o.o. Kalisz 0,2 -10,5 2,6

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię InfoCredit. Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz InfoCredit  spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2013-2014,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys zł we wszystkich latach  2013-2014,

3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach  2013-2014,

4. Zysk netto powyżej 10 tys. zł we wszystkich latach  2013-2014,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r.:  C/Z:  17,2, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
WIG Poland w  marcu 2015 r.:  C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.

Konkurs Potęgi Biznesu prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwają ósma i dziewiąta edycje konkursu Potęgi Biznesu. Ósma oparta jest na danych pozyskiwanych z Krajowego Rejestru Sądowego, a dziewiąta na podstawia bardziej aktualnych danych za 2015 rok, nadsyłanych przez firmy i banki.