Wielcy Modernizatorzy

Wielcy Modernizatorzy 2015 Usług Komunalnych

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Wielki Modernizator 2015 uzyskało 87 firm usług komunalnych, bo wartość amortyzacji w latach 2013-2014 wyniosła w nich minimum  10 mln zł. Na podium znalazły się: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., AQUANET S.A. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi  konkurs Wielki Modernizator  od 2012 r. Przez cztery lata dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw  w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking firm według wartość amortyzacji w latach 2013-2014.

W połowie września 2016 r. dane do rankingu dostarczyła wywiadownia InfoCredit.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto,  wartość ich kapitału była dodatnia, a wywiadownie miały do nich adresy mejlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2015 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Zbadał też wartość amortyzacji w latach 2013-2014, na podstawie której przyznaje tytuł Wielki Modernizator 2015. Jeżeli firma dokonuje dużych odpisów amortyzacyjnych, znaczy że wiele inwestuje, unowocześniając w ten sposób Polskę i Europe.

Image

Statuetka IV edycji Konkursu Wielki Modernizator  2015.

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Wielki Modernizator 2015 uzyskało 87 firm usług komunalnych, bo wartość amortyzacji w latach 2013-2014 wyniosła w nich minimum  10 mln zł.

Firmy te mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Wielki Modernizator 2015 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Wielki Modernizator 2015 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm. Prosimy więc  nie ściągać z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Wielki Modernizator , gdyż jej zdjęcia chronione jest prawami autorskimi.

 

Wielcy Modernizatorzy 2015 Usług Komunalnych
Lp. Nazwa Firmy Siedziba Wartość amortyzacji w latach 2013-2014 w mln zł Wartość rynkowa firmy w marcu 2015 r.  w mln zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 do marca 2015 w proc.
1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Warszawa 490,7 5951 -59,3
2 AQUANET S.A. Poznań 219,4 1399 20,0
3 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Wrocław 174,6 683 -2,3
4 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Kraków 156,2 1236 5,3
5 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Szczecin 105,7 623 38,3
6 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gdynia 75,9 499 32,8
7 AQUA S.A. Bielsko-Biała 71,0 369 -6,7
8 REMONDIS Sp. z o.o. Warszawa 68,6 511 12,6
9 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Lublin 62,3 309 10,2
10 Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Toruń 57,1 284 0,2
11 Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. Białystok 51,7 218 -4,9
12 Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. Gdańsk 44,0 130 -13,1
13 Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Radom 43,5 172 -4,3
14 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. Piaseczno 38,8 214 -6,7
15 Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Chorzów 38,8 162 -24,8
16 Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. Kielce 37,9 142 3,0
17 TOI TOI Polska Sp. z o.o. Warszawa 35,5 141 77,6
18 Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. Tarnów 34,5 168 -12,3
19 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Jelenia Góra 28,5 156 -2,1
20 KATOWICKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA AKCYJNA Katowice 28,0 772 638,3
21 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. Częstochowa 27,1 106 -6,1
22 Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. Tychy 26,5 188 -1,2
23 Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Zielona Góra 26,1 162 41,0
24 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. Kraków 25,6 118 22,4
25 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Koszalin 25,0 140 2,6
26 Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Opole 24,9 246 2,2
27 Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Elbląg 24,8 94 4,5
28 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Włocławek 24,3 125 29,9
29 Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. Grudziądz 23,8 144 21,7
30 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Białogard 23,7 178 28,5
31 Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. Wrocław 23,1 57 8,8
32 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gliwice 22,9 250 6,3
33 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza 21,0 152 -3,2
34 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. Tychy 20,8 89 5,6
35 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski 20,7 173 -14,8
36 Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o. Otwock 20,5 90 15,3
37 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Kołobrzeg 20,4 155 -17,7
38 Oczyszczalnia Ścieków Warta S.A. Częstochowa 18,7 41 -32,8
39 Wodociągi SŁUPSK Sp. z o.o. Słupsk 18,7 130 -2,4
40 Novago Sp. z o.o. Mława 18,6 195 27,1
41 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wołomin 18,5 70 35,8
42 Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. Leszno 18,4 71 29,9
43 Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. Mikołów 18,3 64 -2,4
44 WOD- KAN Sp. z o.o. Bialskie Wodociągi i Kanalizacja Biała Podlaska 17,8 53 -4,3
45 WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski 17,4 155 1,1
46 SITA Polska Sp. z o.o. Warszawa 16,0 380 -32,1
47 Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. Nowy Sącz 15,4 124 11,3
48 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. Brzeg 15,0 82 73,8
49 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Katowice 14,8 95 49,1
50 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Siedlce 14,8 134 3,7
51 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu Sp. z o.o. Żywiec 14,8 51 3,3
52 EKO – REGION Sp. z o.o. Bełchatów 14,6 59 108,4
53 REMONDIS SZCZECIN Sp. z o.o. Szczecin 14,5 144 22,1
54 Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. Ustroń 14,5 74 3,5
55 Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. Poznań 14,2 109 120,3
56 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.; Spółka Może Używać Skrótu Firmy: Mpgk Krosno Sp. z o.o. Lub Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. Krosno 14,1 104 3,6
57 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Leszno 13,9 60 0,2
58 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Jaworzno 13,9 100 -8,1
59 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. Żory 13,8 54 -29,0
60 Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz Sp. z o.o. Zgierz 13,4 63 14,4
61 Krynicki Recykling S.A. Olsztyn 13,1 110 39,1
62 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. Starogard Gdański 12,9 12 31,8
63 Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. Świebodzin 12,7 44 109,8
64 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ełk 12,7 68 12,6
65 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Stargard 12,5 41 -4,5
66 Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Legnica 12,3 103 3,6
67 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przemyśl 12,3 89 -1,4
68 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. Toruń 12,2 81 26,0
69 Zakład Gospodarki Odpadami S.A. Bielsko-Biała 12,2 26 15,1
70 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Cielcza 11,9 79 -2,6
71 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKO-MAZURY Sp. z o.o. Ełk 11,7 23 -28,8
72 Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Kutno 11,6 49 -28,7
73 Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. Bydgoszcz 11,3 52 6,5
74 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Głogów 11,2 119 -4,3
75 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli Nowa Sól 11,0 68 -0,3
76 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Mielec 10,8 73 -0,6
77 Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. Bolesławiec 10,6 73 71,0
78 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Lubin 10,6 56 2,0
79 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Piła 10,6 54 -2,4
80 Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. Polkowice 10,6 102 -7,8
81 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Olkusz 10,6 69 18,5
82 REMONDIS GLIWICE Sp. z o.o. Gliwice 10,5 61 17,9
83 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź 10,3 138 32,6
84 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Legnica 10,2 14 -0,7
85 Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Nowy Targ 10,1 89 15,0
86 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. Bochnia 10,0 85 -8,8
87 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. Żyrardów 10,0 64 47,1

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz InfoCredit  spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2013-2014,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys zł we wszystkich latach  2013-2014,

3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach  2013-2014,

4. Zysk netto powyżej 10 tys. zł we wszystkich latach  2013-2014,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r.:  C/Z:  17,2, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
WIG Poland w  marcu 2015 r.:  C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.