Wyróżnieni

Portowy Zakład Techniczny Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma i Wielki Modernizator 2022

Portowy Zakład Techniczny Sp. z o.o. w Gdyni została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022, XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 i XI edycji Konkursu Wielki Modernizator 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa spółki w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 78 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019-2020 r. osiągnął poziom 10,2 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022.

W latach 2019-2020 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 5,4 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator 2022.

Zajęła 3244. miejsce w prestiżowym rankingu Wielcy Modernizatorzy 2022.

Wielcy Modernizatorzy 2022

Spółka powstała w wyniku restrukturyzacji i przejęcia potencjału dawnych wydziałów zaplecza technicznego portu. Jej działalność skoncentrowana jest na głównych kierunkach usługowych:

  • kompleksowych montażach wielkogabarytowych konstrukcji stalowych dźwigów i suwnic
  • naprawach i remontach urządzeń przeładunkowych i transportowych
  • usługach transportu wielkogabarytowych konstrukcji stalowych przy użyciu posiadanych modułów SPMT

Od momentu powstania spółki, sukcesywnie zwiększa zakres usług oraz poszerza krąg klientów notując systematyczny wzrost sprzedaży. Jej wieloletnie doświadczenia w zakresie montaży kontenerowych urządzeń dźwigowych procentują w wielu prestiżowych realizacjach w kraju i zagranicą.

Do jej najważniejszych osiągnięć w ostatnich latach należy zaliczyć : kompleksowy montaż wszystkich kontenerowych urządzeń przeładunkowych w najmłodszym polskim terminalu – Deepwater Container Terminal w Gdańsku (2007/2008/2011/2012/2016/2019) oraz uczestnictwo w modernizacji terminala kontenerowego HHLA w Hamburgu (2006/2007/2008/2011).

Zdjęcie ze strony https://pzt.com.pl

Sprawnie przeprowadzony montaż 30 szt. suwnic pracujących w cyklu automatycznym (ASC) w Abu Dhabi w 2011/2012 poskutkował kolejnym znaczącym kontraktem montażowym – 20 automatycznych suwnic ASC do terminala w Nowym Jorku (2013-2014).

Aktualnie PZT kończy dostawy (2017-2020) w pełni zmontowanych 86 automatycznych suwnic ASC do amerykańskich terminali w Virginii oraz Norfolk. Rozpoczynają się kolejne projekty montażowe (2019) w Abu Dhabi – 24 ASC oraz na naszym placu montażowym dla odbiorcy z Izraela- 30 ASC w latach 2020-2021.

Jej największymi atutami jest doskonała lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie nabrzeża portowego, doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra techniczna, gotowa podjąć się najtrudniejszych zadań, oraz liczne zdobyte uprawnienia i referencje.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej https://pzt.com.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski