AktualnościGepardy Biznesu

POLYWEST-POLSKA Sp. z o.o. Gepardem Biznesu i Efektywną Firmą 2014

POLYWEST-POLSKA Sp. z o.o. w Podgórzynie w ciągu roku zwiększyła wartość rynkową o 25 proc., zyskując tytuł Gepard Biznesu 2014. Miała przy tym wysoką efektywność – stosunek zysku netto do przychodów netto wyniósł w latach 2012-2013 średnio 11,6  proc.,  zasłużyła więc też na tytuł Efektywna Firma 2014.

POLYWEST-POLSKA Sp. z o.o. w Podgórzynie została wyróżniona z IX edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014 i VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2014, a to oznacza, że zdobyła też wyróżnienie w II edycji ogólnopolskiego Konkursu Mocna Firma Godna Zaufania 2014.

POLYWEST-POLSKA Sp. z o.o. w Podgórzynie może już bezpłatnie i bezterminowo używać tytułów Gepard Biznesu 2014,  Efektywna Firma 2014 i Mocna Firma Godna Zaufania 2014.

Wyniki finansowe POLYWEST-POLSKA Sp. z o.o. w Podgórzynie
Rok 2012 2013
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 4 599 4 820
Amortyzacja w tys. zł 286 290
Zysk netto w tys. zł 508 588
Kapitał własny w tys. zł 2 322 2 176
Wartość księgowa w tys. zł 2 830 2 764
Efektywność w proc. 11,0 12,2
Suma efektywności  w latach 2012-2013 w proc. 23,2
Średnia efektywność w latach 2012-2013 w proc. 11,6
Suma amortyzacji  w latach 2012-2013  w tys. zł 576
Wskaźniki giełdowe
C/Z marzec  2013 15,38
C/Wk marzec  2013 1,25
C/Z marzec  2014 17,70
C/Wk marzec  2014 1,38
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Z 7813
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Wk 3538
Suma wartości rynkowej w marcu 2013 z 2 wskaźników (w tys. zł) 11351
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 5675
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 10408
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 3814
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) 14222
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 7111
Dynamika wartości rynkowej od marca 2013 r. do marca 2014 r. (w proc.) 25

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2012-2013 podanych przez POLYWEST-POLSKA Sp. z o.o. w Podgórzynie