Gepardy Biznesu

Plastico Sp. z o.o. w Radomiu Gepardem Biznesu 2014

 Plastico Sp. z o.o. w Radomiu w ciągu roku zwiększyła wartość rynkową o 34 proc., zyskując tytuł Gepard Biznesu 2014. 

Firma została wyróżniona z IX edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014.

Może już bezpłatnie i bezterminowo używać tytułu Gepard Biznesu 2014.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 roku przez Instytut Nowoczesnego Biznesu. Jego głównym kryterium jest wzrost wartości rynkowej firmy lub banku.

Metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Nowoczesnego Biznesu w 2014 r. 

Wartość rynkowa firm i banków liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W marcu 2013 r.

C/Z:   15,38,

C/WK: 1,25.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW
W końcu marca 2014 r.
C/Z:  17,7,
C/WK: 1,38*.
* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.

W   IX  edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014 Instytut Nowoczesnego Biznesu liczy dynamikę wartości  rynkowej firmy lub banku w okresie od marca 2013 do marca 2014. Podmioty, których  wartość rynkowa wzrośnie o minimum 10 proc. INB uznaje za Gepardy Biznesu 2014.

Wyniki finansowe Plastico Sp. z o.o. w Radomiu
Rok 2012 2013
Zysk netto w tys. zł 477 571
Kapitał własny w tys. zł 3 514 4 101
Wartość księgowa w tys. zł 3 991 4 672
Wskaźniki giełdowe
C/Z marzec  2013 15,38
C/Wk marzec  2013 1,25
C/Z marzec  2014 17,70
C/Wk marzec  2014 1,38
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Z 7336
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Wk 4989
Suma wartości rynkowej w marcu 2013 z 2 wskaźników (w tys. zł) 12325
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 6163
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 10107
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 6447
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) 16554
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 8277
Dynamika wartości rynkowej od marca 2013 r. do marca 2014 r. (w proc.) 34

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2012-2013 podanych przez Plastico Sp. z o.o. w Radomiu