Dla Zdrowia

Podstawą są silne firmy o ustabilizowanej pozycji

Do przedsiębiorstw trwale związanych z naszym miastem jak Sanitec Koło, Saint Gobain Abrasives, Wood – Mizer Industries, Andre Abrasive Articles, Agronas, OSM, Zakłady Mięsne „Sokołów” dołączają nowe jak „Wipasz”, które decydują się na rozpoczęcie w Kole znaczących inwestycji, mówi Mieczysław Drożdżewski, Burmistrz Miasta Koła.

Mieczysław Drożdżewski, Burmistrz Miasta Koła:

Uzyskanie tytułu Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013 stanowi dla naszego miasta znaczące  osiągnięcie.
O sukcesie w biznesie decydują głównie dobre produkty, marketing i sprawne zarządzanie firmą. Dla powodzenia ważne są również podatki, ubezpieczenia społeczne i system prawny obowiązujący w państwie. Liczy się też atmosfera, jaka jest wokół gospodarki wytwarzana w opinii publicznej. Możliwości samorządów terytorialnych w tym zakresie są ograniczone, ale mogą mieć wpływ na rozwój przedsiębiorczości. Władze lokalne ustalają wysokość podatków od nieruchomości, plany zagospodarowania przestrzennego i procedury uzyskiwania pozwoleń na budowę. Mają też duży wpływ na stan infrastruktury drogowej, kanalizacji, zasilania w energię. Celem Konkursu Samorząd Przyjazny Biznesowi jest znalezienie samorządów, które rozumieją, jak ważna jest gospodarka dla lokalnych społeczności, dbają o firmy na swoim terenie i starają się przyciągnąć przedsiębiorców z innych rejonów.
Image
Koło to miasto, które się rozwija. W efekcie sprzyjających przedsiębiorczości rozwiązań, coraz więcej firm decyduje się na rozbudowę i zatrudnianie nowych pracowników. Do przedsiębiorstw trwale związanych z naszym miastem jak Sanitec Koło, Saint Gobain Abrasives, Wood – Mizer Industries, Andre Abrasive Articles, Agronas, OSM, Zakłady Mięsne „Sokołów” dołączają nowe jak „Wipasz”, które decydują się na rozpoczęcie w Kole znaczących inwestycji. Dzięki temu podstawą lokalnej gospodarki są silne przedsiębiorstwa o ustabilizowanej pozycji na rynku. Ważna jest także obecność w podstrefie Łódzkiej  Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Władze samorządowe zdając sobie sprawę ze znaczenia dobrze prosperujących firm dla swoich dochodów budżetowych, starają się sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości. Dostosowują ofertę terenów inwestycyjnych oraz rozwiązań z zakresu infrastruktury technicznej do potrzeb firm, które chciałyby rozwijać swoją działalność na terenie naszego miasta. Mają nadzieję, że ich działania w dalszym ciągu będą się przyczyniały do rozwijania i rozpoczynania inwestycji gospodarczych w naszym mieście.
Koło zostało wyróżnione w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013.