Gepardy Biznesu

PEC Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim Gepardem Biznesu 2014

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w  Mińsku Mazowieckim w ciągu roku zwiększyła wartość rynkową o 22 proc., zyskując tytuł Gepard Biznesu 2014. 

Firma została wyróżniona z IX edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014.

Może już bezpłatnie i bezterminowo używać tytułu Gepard Biznesu 2014.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 roku przez Instytut Nowoczesnego Biznesu. Jego głównym kryterium jest wzrost wartości rynkowej firmy lub banku.

Metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Nowoczesnego Biznesu w 2014 r. 

Wartość rynkowa firm i banków liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W marcu 2013 r.

C/Z:   15,38,

C/WK: 1,25.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW
W końcu marca 2014 r.
C/Z:  17,7,
C/WK: 1,38*.
* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.

W   IX  edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014 Instytut Nowoczesnego Biznesu liczy dynamikę wartości  rynkowej firmy lub banku w okresie od marca 2013 do marca 2014. Podmioty, których  wartość rynkowa wzrośnie o minimum 10 proc. INB uznaje za Gepardy Biznesu 2014.

Wyniki finansowe  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w  Mińsku Mazowieckim
Rok 2012 2013
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 13 328 13 633
Amortyzacja w tys. zł 1 303 1 369
Zysk netto w tys. zł 506 614
Kapitał własny w tys. zł 15 142 15 756
Wartość księgowa w tys. zł 15 648 16 370
Efektywność w proc. 3,8 4,5
Suma efektywności  w latach 2012-2013 w proc. 8,3
Średnia efektywność w latach 2012-2013 w proc. 4,2
Suma amortyzacji  w latach 2012-2013  w tys. zł 2672
Wskaźniki giełdowe
C/Z marzec  2013 15,38
C/Wk marzec  2013 1,25
C/Z marzec  2014 17,70
C/Wk marzec  2014 1,38
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Z 7782
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Wk 19560
Suma wartości rynkowej w marcu 2013 z 2 wskaźników (w tys. zł) 27342
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 13671
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 10868
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 22591
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) 33458
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 16729
Dynamika wartości rynkowej od marca 2013 r. do marca 2014 r. (w proc.) 22

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2012-2013 podanych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w  Mińsku Mazowieckim