Efektywna FirmaGepardy BiznesuMocna Firma

NEW TRENDY Sp. z o.o. w Radomiu Gepardem Biznesu i Efektywną Firmą 2014

NEW TRENDY Sp. z o.o. w Radomiu w ciągu roku zwiększyła wartość rynkową o 235 proc., zyskując tytuł Gepard Biznesu 2014. Miała przy tym wysoką efektywność – stosunek zysku netto do przychodów netto wyniósł w latach 2012-2013 średnio 7  proc.,  zasłużyła więc też na tytuł Efektywna Firma 2014.

NEW TRENDY Sp. z o.o. w Radomiu została wyróżniona z IX edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014 i VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2014, a to oznacza, że zdobyła też wyróżnienie w II edycji ogólnopolskiego Konkursu Mocna Firma Godna Zaufania 2014.

NEW TRENDY Sp. z o.o. w Radomiu może już bezpłatnie i bezterminowo używać tytułów Gepard Biznesu 2014,  Efektywna Firma 2014 i Mocna Firma Godna Zaufania 2014.

Wyniki finansowe  NEW TRENDY Sp. z o.o. w Radomiu
Rok 2012 2013
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 10 053 16 476
Amortyzacja w tys. zł 71 49
Zysk netto w tys. zł 465 1 543
Kapitał własny w tys. zł 2 242 4 251
Wartość księgowa w tys. zł 2 707 5 794
Efektywność w proc. 4,6 9,4
Suma efektywności  w latach 2012-2013 w proc. 14,0
Średnia efektywność w latach 2012-2013 w proc. 7,0
Suma amortyzacji  w latach 2012-2013  w tys. zł 120
Wskaźniki giełdowe
C/Z marzec  2013 15,38
C/Wk marzec  2013 1,25
C/Z marzec  2014 17,70
C/Wk marzec  2014 1,38
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Z 7152
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Wk 3384
Suma wartości rynkowej w marcu 2013 z 2 wskaźników (w tys. zł) 10535
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 5268
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 27311
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 7996
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) 35307
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 17653
Dynamika wartości rynkowej od marca 2013 r. do marca 2014 r. (w proc.) 235

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2012-2013 podanych przez NEW TRENDY Sp. z o.o. w Radomiu