Światowa Firma

New Trendy Sp. z o.o. w Radomiu to Światowa Firma Worldwide Company 2017

New Trendy Sp. z o.o. w Radomiu zdobyła tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2017.

New Trendy Sp. z o.o. w Radomiu wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej działalność na zagranicznych rynkach. Okazało się, że New Trendy Sp. z o.o. w Radomiu w latach 2015 i 2016 eksportowała towary do więcej niż 3 krajów o wartości przekraczającej 100 tysięcy euro rocznie. W 2016 r. sprzedała produkty do 6 krajów, a ich wartość wielokrotnie przekraczała 100 tys. euro – wyniosła 990 tys. zł.

Image

 Statuetka Złoty Świat przyznawana w Konkursie Światowa Firma  Worldwide Company.

To znaczy, że New Trendy Sp. z o.o. w Radomiu zasługuje na tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2017 przyznany w V  edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2017  i może używać tytułu Światowa Firma  Worldwide Company 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Wyniki finansowe New Trendy Sp. z o.o. w Radomiu
Rok 2015 2016
Przychody netto ze sprzedaży eksportowej w tys. zł 500 990
Liczba krajów, do których firma eksportowała swoje produkty lub usługi 4 6

źródło: Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez New Trendy Sp. z o.o. w Radomiu

Konkurs Światowa Firma Worldwide Company prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych.  Firma może zdobyć tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2017, jeżeli w latach 2015-2016 każdego roku sprzedawała swoje towary na więcej niż trzech zagranicznych rynkach, a wartość jej eksportu rocznie była większa niż 100 tysięcy euro według kursu jej rodzimej waluty do euro na koniec roku.