Efektywna FirmaGepardy BiznesuMocna Firma

New Trendy Sp. z o.o. w Radomiu jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2017

New Trendy Sp. z o.o. w Radomiu  jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2017.  Została  bowiem wyróżniona w XII edycji Konkursu Gepardy Biznes 2017 i  X edycji Konkursu Efektywna Firma 2017, a to oznacza, że jest też laureatem V edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2017.

New Trendy Sp. z o.o. w Radomiu wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2015-2016.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 11 proc.  To oznacza, że  New Trendy Sp. z o.o. w Radomiu rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w XII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2017 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

 Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2015-2016.  Jego średnia w tych latach wyniosła 7,1 proc., a to oznacza, że  New Trendy Sp. z o.o. w Radomiu działa tak efektywnie, że została wyróżniona w X edycji  Konkursu Efektywna Firma 2017 i może używać tytułu Efektywna Firma 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Europejskiego Biznesu, firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.

Image

Statuetka Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania  2017. Jej głównym elementem są złączone ręce pracowników i partnerów biznesowych, tworzące mocne ogniwo gospodarki. Ręce wykonane są z mocnego metalu.

New Trendy Sp. z o.o. w Radomiu została więc też laureatem V edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2017 i może używać tytułu Mocna Firma Godna Zaufania 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Wyniki finansowe New Trendy Sp. z o.o. w Radomiu
Rok 2015 2016 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 29381 36279 23,5
Zysk netto w tys. zł 2487 2111 -15,1
Kapitał własny w tys. zł 8536 10647 24,7
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2015-2016 33,1
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2015-2016 11,0
Stosunek zysku netto do przychodów w 2015 r. w proc. 8,5
Stosunek zysku netto do przychodów w 2016 r. w proc. 5,8
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016 w proc. 14,3
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016  w proc. 7,1
źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2015-2016, podanych przez  New Trendy Sp. z o.o. w Radomiu

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa XII edycja konkursu Gepardy Biznesu 2017.

Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa X edycja konkursu Efektywna Firma 2017.

Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa V edycja Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2017.